Thông tin tuyển sinh Khoa Điện tử 2021

Đăng ký xét tuyển online

Tuyển sinh năm 2021

Mã ngành

Tên  ngành / Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

7480106

Kỹ thuật máy tính 
Lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, các chương trình hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

50

A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học

A01: Toán, Vật Lý. Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7520207

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Các lĩnh vực: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, các chương trình hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử xem tại đây. 

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông xem tại đây.

120

7520216

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Các lĩnh vực: Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây.

350

Đăng ký xét tuyển online

Các thông tin tuyển sinh:

  1. Đề án tuyển sinh năm 2021 (chú ý trang số 7)
  2. Giới thiệu về trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
  3. Tại sao nhiều sinh viên chọn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
  4. Thông tin tuyển sinh năm 2021
  5. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021
  6. Hướng dẫn xét tuyển (đến 30/7/2021)
  7. Ngưỡng điểm xét tuyển Đại học chính quy 
  8. Chuyên trang tuyển sinh của trường TNUT
  9. Đăng ký xét tuyển online vào ngành Kỹ thuật máy tính
  10. Đăng ký xét tuyển online vào ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Create by: duycop@gmail.com