Các công trình khoa học đã công bố

Bài báo, tạp chí, hội thảo quốc gia, quốc tế

 2017

1. Thiem V. Pham, Khanh Duy Pham, Viet Nguyen Hoang, “Hedge algebras gain scheduling of PID controller”; Kỷ yếu TNUT-2017, pp.199-209, tháng 5-2017

2. Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam, “Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay”; Kỷ yếu TNUT-2017; pp.314-323, tháng 5-2017

3. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng, “Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017, pp.334-342, tháng 5-2017

4. Nguyễn Trọng Toản, Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng, “Nghiên cứu bộ chuyển đổi Buck-boost cải tiến ứng dụng cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời” ; Kỷ yếu TNUT-2017, pp. 84 – 93, tháng 5-2017

5. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Trọng Toản, “Ứng dụng Labview interface và Aduuino trong đo lường điều khiển” ; Kỷ yếu TNUT-2017, pp.130 – 135, tháng 5-2017

6. Pham Van Thiem, Pham Duy Khanh, Nguyen Hoang Viet, Hedge algebras gain scheduling of PID controller, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 61-70.

7. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng, Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 209-215.

8. Dang Van Huyen, Nguyen Van Chi, "Application of Feedforward controller based on Fuzzy logic control with P&O algorithm for improving maximum power point tracking", Journal of Military Science and Technology, No. Special Issue ACMEC, 2017. Page(s): 182 - 190.

9. Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy An, Nguyễn Duy Cương, "Thiết Kế Hệ Thống Bù Công Suất Phản Kháng Kết Hợp Lọc Sóng Hài Cho Các Hệ Thống Điện Công Nghiệp", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017. Page(s): 11 - 18.

 2016

1. Design control system static reactive power compensators (Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

2. Design control system static reactive power compensators (Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

3. Đàm Bảo Lộc, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy Cương, "Thiết kế bộ điều khiển feedback kết hợp Feed-Forward đối với hệ thống Twin Rotor", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 43-51

4. Dang Van Huyen, Nguyen Duy An, Nguyen Duy Cuong, "Design of feedback combining learning Feed-forward control system for quadcopter craft", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 66-74.

5. Design control system static reactive power compensators (Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

6. Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thiêm, Lê Trung Kiên, "Nghiên cứu thiết kế thiết bị tín hiệu đuôi tầu", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 154(09):55-58, Tháng 7/2016

7. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt, "Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cơ cấu chấp hành điện từ sử dụng bộ lọc biến trạng thái", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 120-129, Tháng 7/2016

8. Dang Van Huyen, Nguyen Duy An, Nguyen Duy Cuong, "Design of feedback combining learning Feed-forward control system for quadcopter craft", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 66-74.

9. Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm, “Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng neuron kết hợp với MRAS cho hệ truyền động”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.36-42.

10. Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng, "Điều khiển ổn định điện áp cho mạch tăng áp DC - DC có kể đến tổn thất và trôi tham số dựa trên quan sát trạng thái", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.75-83.

11. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt, "Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cơ cấu chấp hành điện từ sử dụng bộ lọc biến trạng thái", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 120-129.

12. Pham Van Thiem, Lai Khac Lai, “Disturbance estimation via observation combined with MRAC and LQR for motion systems”, Journal of Research Science and Technology Military, ACMEC, 07 - 2016, pp.30-35.

13. Phạm Văn Thiêm, Lại Khắc Lãi, Phạm Ngọc Sâm “Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.60-65.

14. Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm, “Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng neuron kết hợp với MRAS cho hệ truyền động”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.36-42.

 2015

1. Dang Van Huyen, Nguyen Thi Tuyet Hoa, Nguyen Duy Cuong, "Design of analog active filters using operational amplifiers", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

2. Tran Thien Dung, Dang Van Huyen, Dam Bao Loc, Nguyen Duy Cuong, "Design of indirect MRAS - based adaptive control systems", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

2014

1. Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Phạm Văn Thiêm, Nghiên cứu khả năng thay thế bộ điều khiển PI và bộ điều khiển mờ bằng bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử cho động cơ một chiều, Tạp chí khoa học và công nghệ 52 (1) , 35 - 48, 2014

2013

1. Chi Nguyen Van, Phuoc Nguyen Doan (2013), ”Adaptive ISS Stabilization Tracking Control Of Nonlinear Systems In The Presence Of Uncertainty And Input Noise With Guaranteed Tracking Errors” Journal of Computer Science and Cybernetics, V.29, N.2 (2013), 132-141

2. Phạm Văn Thiêm, Quynh Nguyen Thi Thanh, “PID controller design and Fuzzy logic controller for heating system”, Journal of Science and Technology in Thai Nguyen University, 112, pp 39-43,2013

3. Phạm Văn Thiêm, Hien Nguyen Nhu  “Modeling the system 4 degree of freedom active magnetic bearing in Euler – Lagrange equation”, the second VietNam conference on control and automation (VCCA), pp 873 – 878, 2013

2012

1. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, Quynh Nguyen Thi Thanh, “ISS Adaptive Stabilization Control for 2 Degree of Freedom Active Magnetic Bearing Modelled in Euler - Lagrange Equation”, Journal of Science and Technology Technical Universities, 91, pp 7-11, 2012

3. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, ”ISS adaptive control and compensate error for 2 degree of freedom active magnetic bearing which are modeled the system in Euler – Lagrange equation”,The ninth national conference mechanical, pp 583 -592, 2012

2011

1. Chi Nguyen Van,  “Adaptive output feedback tracking control based on disturbance attenuation and ISS stabilization of  nonlinear systems with both uncertain parameters and input noise,” International Symposium on Dynamics and Control (ISDC), Ha Noi, Viet Nam, Sep. 2011

2. Chi Nguyen Van,  “Adaptive tracking control based on disturbance attenuation and ISS stabilization of Euler Lagrange nonlinear systems in the presence of uncertainty and input noise,” Proceedings of the 2th IEEE Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC) 2011

3. Phuoc Nguyen Doan, Chi Nguyen Van, “Prediction of Output Signal of slowly Processes based on Minimizing of Linear Prediction Error and Entropy Maximizing”, VCCA 2011, Ha noi, Viet Nam, 25-26/11/2011

4. Minh Phan Xuan, Phạm Văn Thiêm, Quynh Nguyen Thi Thanh, “To Control Non-Minimum Phase Systems by a Integrated Controller beetween the Model Predictive Control (MPC) and Sliding Mode Control Method (SMC)”, the first VietNam conference on control and automation (VCCA), pp.33-38, 2011

5. Thanh Ngo Phuong, Dynamic optimization using Quasi-sequential approach and Automatic Differentiation algorithm for constrained nonlinear dynamical systems, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

2010

1. Nguyễn Văn Chí, “Appreciation of transient behavior of nonlinear states observers from their applications,” Journal of Science and Technology, Nov.  2010

2. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Optimal control method for a delayed distributed parameter system and its application to metal burning industry”, pp780-788 Journal of science and technology – Viet Nam academy of science and technology 5/2010

2009

1. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Applying finite element method (FEM) to solve the problem of metal burning control”, pp 65-70 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 7/2009

2006

1. Nguyen Van Chi, Nguyen Nam Trung, “A method of designing disturbance attenuation adaptive controller for linear model with disturbance” Journal of science and technology Thai Nguyen university No 37, 2006

2005

1. Nguyen Huu Cong, Nguyen Nam Trung, “Research on  technique of remote electricity measurement”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2005

2004

1. Nguyen Nam Trung, Lai khac Lai, Nguyen Van Hoa,“The method to design an intelligent controllers”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2004

Create by: buitt@yahoo.com