Đoàn Hội

Kỷ niệm 13 năm thành lập khoa 12/5/2005 - 12/5/2018

Kỷ niệm 13 năm thành lập khoa 12/5/2005 - 12/5/201...

Giấy mời gặp mặt kỷ niệm 13 năm ngày thành lập khoa Điện tử

Xem thêm
Giao hữu Bóng đá giữa Viettel Thái Nguyên và Khoa Điện tử

Giao hữu Bóng đá giữa Viettel Thái Nguyên và Khoa ...

Giao hữu Bóng đá giữa Viettel Thái Nguyên và Khoa Điện tử

Xem thêm
Kế hoạch hoạt động chào mừng 13 năm ngày thành lập khoa Điện Tử

Kế hoạch hoạt động chào mừng 13 năm ngày thành lập...

Kỷ niệm 13 năm thành lập khoa (12/5/2005 - 12/5/2018) là dịp để đánh giá, ghi nhận những thành tựu v...

Xem thêm