GIỚI THIỆU BỘ MÔN TIN HỌC CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu chung: Tin học Công nghiệp là một lĩnh vực nghiên cứu mới với mục đích nghiên cứu sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin vào các ngành công nghiệp trong thực tế. Tin học Công nghiệp liên quan đến các ngành cơ bản như :

+ Kỹ thuật phần mềm máy tính và thiết bị điện tử thông minh

+ Kỹ thuật phần cứng máy tính

+ Hệ thống nhúng, Robot, Tự động hóa và điều khiển,… 

+ Trí tuệ nhân tạo, thuật toán,..

+ Quản trị mạng, An ninh mạng

+ Game và đồ họa máy tính

Bộ môn Tin học Công nghiệp gồm 16 giảng viên trong đó có 02 Tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, và 11 Thạc sỹ, luôn nhiệt tình giảng dạy và say mê nghiên cứu khoa học, nhằm thực hiện sứ mệnh đóng góp và xây dựng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái nguyên ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế. 

Liên hệ:

Phone: 0945.855.155

Email: ntlinh@tnut.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ktmt.tnut

 

Xem thêm:

Create by: danghien@tnut.edu.vn