Tin nghiên cứu khoa học

ICERA 2018 - GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICERA 2018

ICERA 2018 - GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICERA 2018

GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICERA 2018

Những người có thể thất nghiệp vì trí tuệ nhân tạo

Những người có thể thất nghiệp vì trí tuệ nhân tạo

Robot đang dần làm thay con người các công việc trong ngành ngân hàng, phân tích, xây dựng hay Giám ...

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi mọi mặt đời sống con người

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi mọi mặt đời sống con người

Trí tuệ nhân tạo đang hiện hữu trong mọi lĩnh vực đời sống, giúp con người tiết kiệm sức lao động đồ...

Buổi báo cáo chuyên đề “Robot song song”

Buổi báo cáo chuyên đề “Robot song song”

Báo cáo chuyên đề “Robot song song”

Gặp gỡ và tặng quà

Gặp gỡ và tặng quà "Chuông báo giảng đường tự động" cho trường THPT Quảng Uyên – Cao Bằng.

Đoàn công tác Khoa Điện tử – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) gặp gỡ và tặng q...

Khoa điện tử – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tham gia Hội thảo quốc gia

Khoa điện tử – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tham gia Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Khoa điện tử – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tham gia Hội thảo quốc gia "Ứn...

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Điện tử với nghiên cứu khoa học

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo số 1 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo V/v viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế

Thông báo V/v viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018)

Hội thảo Quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018...

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018

Thông báo số 3 về Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2018