Cựu sinh viên

Hành trang để chinh phục nhà tuyển dụng

Hành trang để chinh phục nhà tuyển dụng

Có một công việc ổn định và có thể đi làm ngay là ước mơ của hầu hết sinh viên khi tốt nghiệp....

Đôi lời nhắn gửi Thầy Cô, đại gia đình DTVT,..

Đôi lời nhắn gửi Thầy Cô, đại gia đình DTVT,..

Kỷ niệm 15 năm thành lập ngành DTVT, gặp nhau, chúng em xiết bao vui mừng khi tất cả bạn bè, cả nhữn...

TRỞ LẠI VỚI KÝ ỨC THỜI SINH VIÊN

TRỞ LẠI VỚI KÝ ỨC THỜI SINH VIÊN

"Những tháng ngày sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong tôi, quãng thời gian ấy tuy có nhiều k...

K47KMT và K48KMT nói gì khi chọn việc và kỹ năng khi đi phỏng vấn

K47KMT và K48KMT nói gì khi chọn việc và kỹ năng khi đi phỏng vấn

Nhân dịp K50KMT sắp ra trường, sắp phải chọn công việc và đi phỏng vấn. Hãy xem các 2 đại diện K47KM...

Bài phát biểu trong buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp - SV Nguyễn Thị Huyền K48DVT

Bài phát biểu trong buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp - SV Nguyễn Thị Huyền K48DVT

Bài phát biểu trong buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp - SV Nguyễn Thị Huyền K48DVT

CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TNUT

CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TNUT

Cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông

Chuyên trang sinh viên ngành Điện tử Viễn thông - TNUT

Chuyên trang sinh viên ngành Điện tử Viễn thông - TNUT

Chuyên trang sinh viên ngành Điện tử Viễn thông - TNUT

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỚI THẦY CÔ - CHUẨN BỊ CHO MỘT HÀNH TRANG VỮNG CHẮC

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỚI THẦY CÔ - CHUẨN BỊ CHO MỘT HÀNH TRANG VỮNG CHẮC

Cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông

Cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông - TNUT - Cầu nối cho thế hệ sau

Cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông - TNUT - Cầu nối cho thế hệ sau

Cựu sinh viên ngành Điện tử viễn thông - TNUT - Cầu nối cho thế hệ sau