Tuyển dụng

Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP thông báo tuyển giáo viên

Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP thông báo tuyển giáo viên

Hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải

Hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải

Thông báo hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải

Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020

Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020

Hội thảo tuyển dụng Samsung 2020

Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự cơ hữu

Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự cơ hữu

Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự cơ hữu các ngành nghề làm việc tại Nhà trường

Project Manager- eCommerce

Project Manager- eCommerce

Faro Recruitment Vietnam JSC Phòng 701A, Tầng 7, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã