Giới thiệu

Hội đồng khoa Khoa Điện tử

Danh sách Hội đồng khoa Khoa Điện tử

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Trách nhiệm trong

Hội đồng

1

PGS.TS. Đào Huy Du

Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

TS. Đoàn Thanh Hải

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Tuấn Linh

Phó Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn Tin học Công nghiệp

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Phương Huy

Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Chí

Viện trưởng VNC CNC về KTCN,

Trưởng bộ môn Đo lường và điều khiển

Ủy viên

6

TS. Trần Anh Thắng

Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông

Ủy viên

7

ThS. Phạm Duy Khánh

Trợ lý khoa học

Ủy viên – Thư ký

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn