Tin tức đào tạo

NCS Mai Trung Thái bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

NCS Mai Trung Thái bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

NCS Mai Trung Thái bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Thông báo về buổi giới thiệu học bổng trường ĐH Quốc gia Chiao Tung (NCTU)

Thông báo về buổi giới thiệu học bổng trường ĐH Quốc gia Chiao Tung (NCTU)

Thông báo về buổi giới thiệu học bổng trường ĐH Quốc gia Chiao Tung (NCTU)

NCS Trần Anh Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Trần Anh Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Trần Anh Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Thời gian biểu mới cho học kì 1 năm học 2018-2019

Thời gian biểu mới cho học kì 1 năm học 2018-2019

Thời gian biểu mới cho học kì 1 năm học 2018-2019

Quyết định vv công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy NV1 năm 2018 (Đợt 1)

Quyết định vv công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy NV1 năm 2018 (Đợt 1)

Quyết định vv công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy NV1 năm 2018 (Đợt 1)

Thông báo về ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2018

Thông báo về ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2018

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Hướng dẫn xét tuyển đại học năm 2018 tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia 2018

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia 2018

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với đại học học chính quy

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với đại học học chính quy

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với đại học học chính quy

Thông báo V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường học kỳ hè năm học 2017 -2018

Thông báo V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường học kỳ hè năm học 2017 -2018

Thông báo V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường học kỳ hè năm học 2017 -2018