Tin tức khác

Cấp học bổng cho sinh viên khóa K54 (Trúng tuyển năm 2018)

Cấp học bổng cho sinh viên khóa K54 (Trúng tuyển năm 2018)

Cấp học bổng cho sinh viên khóa K54 (Trúng tuyển năm 2018)

Các biểu mẫu quy định dùng cho sinh viên khoa Điện Tử

Các biểu mẫu quy định dùng cho sinh viên khoa Điện Tử

Các biểu mẫu quy định dùng cho sinh viên khoa Điện Tử

Cuộc thi

Cuộc thi "Sáng tạo sinh viên Khoa Điện tử mở rộng 2018"

Chung kết cuộc thi: "Sáng tạo sinh viên khoa Điện tử mở rộng lần thứ 5"