Giới thiệu

Các đề tài dự án

 

STT

Thời gian

Tên chương trình, đề tài

Tác giả

Trách nhiệm tham gia

1

2007

Nghiên cứu các bộ quan sát vận tốc cho tay máy robot

Nguyễn Văn Chí

Chủ trì

2

2008

Nghiên cứu PDE Toolbox ứng dụng trong bài toán giải phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

Chủ trì

3

2008

Điều khiển thích nghi quá trình nung kim loại trong lò động

Nguyễn Nam Trung

Chủ trì

4

2008

Nghiên cứu điều khiển thích nghi hệ phi tuyến bằng phản hồi đầu ra - ứng dụng cho điều khiển tay máy robot

Nguyễn Văn Chí

Chủ trì

5

2009

 Nghiên cứu khả năng ứng dụng họ IC ANALOG DEVICES ADE7XXX trong sản xuất thiết bị đo đếm điện năng

 Ngô Phương Thanh

 Chủ trì

6

2010

 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở IPOPT trong bài toán điều khiển tối ưu

 Ngô Phương Thanh

 Chủ trì

7

2010

 Nghiên cứu thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục trong quá trình luyện mạng Noron, ứng dụng để nhận dạng điểu khiển đối tượng động học phi tuyến trong công nghiệp

 Ngô Phương Thanh

 Thư ký

8

2010

 Nghiên cứu Optimization Toolbox để tìm bộ điều khiển tối ưu theo sai lệch bám

 Phạm Văn Thiêm

  Chủ trì

9

2010

 Thiết kế bộ điều khiển ĐSGT trượt

 Phạm Văn Thiêm

 Tham gia nghiên cứu

10

2011

 Ứng dụng bài toán vượt khe trong huấn luyện mạng neural

 Phạm Văn Thiêm

 Tham gia nghiên cứu

11

2011

Phương pháp điều khiển tích hợp MPC và PID cho đối tượng SISO

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

Chủ trì

12

2011

 Nghiên cứu phương pháp số giải bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ có phương trình trạng thái dạng suy biến

 Ngô Phương Thanh

 Chủ trì

13

2012

 Phát triển gói phần mềm dùng trong tối ưu hóa các hệ thống động sử dụng các giải thuật tính đạo hàm tự động AD (Automatic Differentiation)

 Ngô Phương Thanh

 Chủ trì

14

2012

 Thuật toán Branch and Bound tìm nghiệm tối ưu trong điều khiển dự báo mờ (FMPC)

 Phạm Văn Thiêm

 Chủ nhiệm

15

2012

 Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo điện trở mối nối của đường dây tải điện dựa trên cơ sở vi hệ thống ADE7753

 Nguyễn Trọng Toản

 Chủ nhiệm

16

2012

Điều khiển thích nghi động học đảo cho robot RRT

Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

Chủ nhiệm

17

2012

Ứng dụng Bộ điều khiển mờ Thiết kế cho hệ thống cân băng định lượng

Nguyễn Văn Chí (E)

Hướng dẫn

18

2012

Nghiên cứu chế tạo thử máy phát điện sức gió công nhỏ trong các hộ gia đình

Nguyễn Văn Chí (E)

Hướng dẫn

19

 2013

 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo đa năng

 Nguyễn Văn Chí (E)

 Hướng dẫn

20

2013

Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy và tiết kiệm năng lượng trong công đoạn sấy khô áp dụng cho công nghệ sản xuất giấy

TS. Nguyễn Văn Chí

Chủ nhiệm

21

 2013

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha

 ThS. Ngô Phương Thanh

 Chủ nhiệm

22

 2016

 Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp mô hình hệ thống điện công suất nhỏ phục vụ nghiên cứu bù cos phi và lọc sóng hài

 TS. Nguyễn Văn Chí

 Chủ nhiệm

 23

 2016

 Nghiên cứu tối ưu vận hành hệ thống cung cấp nước sạch tại trường ĐH KTCN

 ThS. Bùi Mạnh Cường

 Chủ nhiệm

 24

 2016

 Nghiên cứu, tính toán tối ưu hệ thống điều khiển tự động, ổn định áp lực cho nhà tắm SV trường ĐH KTCN.

 ThS. Nguyễn Trọng Toản

 Chủ nhiệm

 25

2016

 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nâng hạ tự động lò hồ quang trong dây chuyền sản xuất photpho

 ThS. Trần Thiện Dũng

 Chủ nhiệm

 26

 2016

 Nghiên cứu giải pháp ổn định độ chính xác của thiết bị đo đếm điện năng khi phụ tải thay đổi trong phạm vi rộng

 ThS. Nguyễn Văn Chí (E)

 Chủ nhiệm

 27

 2016

 Chế tạo máy bán hàng tự động phục vụ CBGV & SV

 KS. Trần Thiện Dũng

 Chủ nhiệm

 28

  2016

 Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu,

 TS. Nguyễn Văn Chí

 Chủ nhiệm

 29

 2017

 Nghiên cứu giải pháp truyền thông qua mạng Ethernet cho mô hình DCS phòng thí nghiệm bộ môn Đo lường Điều khiển

 ThS. Nguyễn Văn Chí E

 Chủ nhiệm

 

 

Create by: buitt@yahoo.com