Giới thiệu

Các hướng nghiên cứu của bộ môn Điện tử viễn thông

Nghiên cứu khoa học của bộ môn Điện tử viễn thông

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG GIẢM BẬC MÔ HÌNH:

Ứng dụng: Trong hệ thống viễn thông: bộ lọc số, kỹ thuật audio số, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật wavelet …; Trong kỹ thuật điện tử; Trong thiết kế các bộ điều khiển

 

2. ỨNG DỤNG “TÍNH TOÁN MỀM” TRONG CÁC BÀI TOÁN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI

Ứng dụng: Cải tiến các giải thuật quản lý hàng đợi tích cực; Bài toán định tuyến thông minh trên mạng viễn thông; Điều khiển công suất cho mang di động; Cải tiến giao thức TCP…


3. CÁC  GIẢI PHÁP CHO TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG TRUYỀN ĐIỆN LỰC             

Ứng dụng: Giám sát và quản lý tòa nhà; Hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường điện lực; Hệ thống quản lý nông trại; Hệ thống điều khiển đèn đường


4. MỘT SỐ BÀI TOÁN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Ứng dụng: Phân tích, biến đổi, trích chọn đặc trưng, nén, lưu trữ các tín hiệu âm thanh và hình ảnh số

Create by: danghien@tnut.edu.vn