Giới thiệu

Các hướng nghiên cứu, ứng dụng của bộ môn Tin học công nghiệp

 • Ngôi nhà thông minh Smart-Home (Nguyễn Tuấn Linh, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Tăng Cẩm Nhung, Phùng Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy).
  - Các bộ điều khiển nhúng.
  - Bộ điều khiển trung tâm (dùng máy tính bảng).
  - Các thuật toán nhận dạng.
  - Mạng truyền thông RS485, CAN
  - Modul điều khiển giám sát qua mạng di động
  - Phần mềm điều khiển giám sát qua mạng Internet
 • Lý thuyết về học máy, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu (Phùng Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy)
  - Clustering
  - Classification
  - Active learning
  - Xử lý ảnh, xử lý tiếng nói
 • Nghiên cứu phát triển phần mềm (Đỗ Duy Cốp, Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Phương Nhung, Trần Thị Ngọc Linh, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Thị Hương, Nghiêm Văn Tính):
  - Các phần mềm ứng dụng, các phần mềm trên nền Android cho Smart-phone
  - Phát triển các chương trình trên FPGA (Nguyễn Tuấn Anh, Phùng Thị Thu Hiền).
Create by: danghien@tnut.edu.vn