CÁC SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

 

STT Thời gian Tên dự án Chủ nhiệm Đối tác
1 2008 - 2009 Thiết kế hệ thống điều tốc hệ thống cuộn lại lô giấy, ứng dụng trong công nghệ sản xuất giấy Nguyễn Văn Chí Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên
2 2009 - 2010 Hệ thống điều khiển máy ép thủy lực sử dụng PLC Nguyễn Văn Chí, Bùi Mạnh Cường Đã chuyển giao
3 2011 - 2012 Hệ thống điều khiển thang máy cho nhà cao tầng Bùi Mạnh Cường Đã chuyển giao cho một số công trình
4 2012 - 2013 Hệ thống điều khiển máy giặt công nghiệp Bùi Mạnh Cường Đã chuyển giao cho một số công trình
Create by: chinh.kty@gmail.com