Tạp chí - Hội thảo

Danh sách các bài báo - hội thảo quốc gia

 

2019

1. Nguyễn Tiến Duy, “Chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực bằng suy luận logic mờ”, Tạp chí NCKH&CN Quân sự, trang 57-67, ISSN 1859-1043, Số đặc san T10/2019.

2. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Mô hình và lời giải số cho bài toán động học robot song song bất đối xứng nhóm 3URS”, Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 200, số 07/2019, tr. 113-1117, 5/2019.

 

2018

1. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy, "Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử", Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 181, số 05, 2018, pp. 91 - 97.

2. Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương, "Áp dụng phương pháp điều khiển backsepping và bộ điều khiển PID mờ để điều khiển vị trí động cơ chạy thẳng (tuyến tính) xoay chiều ba pha kích thích nam châm vĩnh cửu", Tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên, tập 178, số 02,2018, pp.55-60.

3. Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Nhung, "Nhận dạng cảm xúc trong video sử dụng mạng nơron tích chập", Tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên, Tập 181, số 05, 2018; ISSN: 1859-2171, pp. 211-216.

4. Hien Phan Thanh, Huyen Dang Van, Hoa Nguyen, Cuong Nguyen Duy, “Design of shunt active power filter based on the classical PID controller for eleminating harmonics”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san FEE, T8/2018, pp.179-188.

5. Vũ Như Lân, Trịnh Thuý Hà, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Tiến Duy, “Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình”, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 09-10/08/2018, pp. 521-528, DOI: 10.15625/vap.2018.00068.

6. Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy, “Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên đại số gia tử và tối ưu bầy đàn”, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 09-10/08/2018, pp. 251-261, DOI: 10.15625/vap.2018.00034.

7. Đào Huy Du, Nguyễn Thị Hương, Tăng Cẩm Nhung, “Sử dụng thiết bị đo đánh giá tham số KPI trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 3”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san FEE, T8/2018, pp.126-134.

8. Nguyen Van Huy, Nong Minh Ngoc, "Giải pháp điểm danh tự động sử dụng vân tay theo thời khóa biểu cho trường học", Tạp chí KH&CN ĐH Thái Nguyên, Tập 189, số 13, T11/2018.

9. Đoàn Thanh Hải; Nguyễn Văn Vĩnh; "Using the distance degradation to estimate the out-of-band emission level (OBE) caused by nonlinear high power amplifier in communication systems of 802-11n standard", Tạp chí KH&CN, ĐHTN, Tập 188, số 12/2, 2018, (51-57).

10. Pham Van Vinh, Doan Thanh Hai, Nguyen Quoc Binh, "The empirical formula to estimate the out-of-band emission level (OBE) caused by nonlinear high power amplifier in 16-QAM-OFDM systems", báo cáo bài báo tại HT FEE2018, tiểu ban số 4, T8/2018.

11. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Văn Vĩnh, "Ước lượng giới hạn trên của tỉ lệ lỗi bit dưới tác động đồng thời méo tuyến tính và méo phi tuyến trên hệ thống 16QAM-OFDM”, báo cáo bài báo tại HT FEE2018, tiểu ban số 4, T8/2018.

12. Trần Anh Thắng, "Khai thác CP trong hệ thống BICMID OFDM trên kênh fading Nakagami-m", báo cáo bài báo tại HT FEE2018, tiểu ban số 4, T8/2018.

13. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Phạm Đức Dương, "Tính toán đồ gá ổn định động học có cấu trúc robot", Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 185, số 9/2018, tr. 71-76, 8/2018.

14. Lê Thị Thu Thủy, Phạm Thành Long, "Determining reasonable dimesion in robot structure design", Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043, tr. 189-194, 8/2018.

15. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Dương Quốc Khánh, "Solving the kinematics problem for assymetrical parallel manipulator base on GRG method", Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043, tr. 195-204, 8/2018.

16. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy,Dương Quốc Khánh, "Điều khiển robot mềm trên cơ sở nội suy hàm dạng kết hợp bù kép", Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 – 1043, trang 219-225, 8/2018.

17. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Đức Độ, “So sánh và lựa chọn hàm dạng phù hợp trong nội suy trường nhiệt độ”, Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 189, số 13/2018, tr. 73-78, 12/2018.

18. N. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Điều khiển robot song song phẳng 3RRR dựa trên mô hình động lực và bộ ước lượng động học,” , Hội Nghị Khoa Học Và Công Nghệ Toàn Quốc Về Cơ Khí Lần Thứ V - VCME 2018, 2018, pp. 1192–1202.

 

2017

1. T. Dinh, N. D. Cuong, N. D. Hao, “Bộ điều khiển phản hồi đầu ra cho robot hai bánh tự cân bằng” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”; TNUT-2017, pp. 49–56, tháng 5-2017

2. Thiem V. Pham, Khanh Duy Pham, Viet Nguyen Hoang, “Hedge algebras gain scheduling of PID controller”; Kỷ yếu TNUT-2017, pp.199-209, tháng 5-2017

3. Mai Trung Thái, Nguyễn Thị Mai Hương, “Hai phương pháp thay thế đối tượng có trễ trong bài toán điều khiển tối ưu hệ có tham số phân bố”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, số 5 (114).2017, quyển 1, Tháng 7-2017

4. Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam, “Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay”; Kỷ yếu TNUT-2017; pp.314-323, tháng 5-2017

5. Nguyễn Tiến Duy, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Phương Huy, “Thiết kế bộ điều khiển với quy tắc điều khiển bằng hệ luật ngôn ngữ theo tiếp cận đại số gia tử và giải thuật di truyền”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017; pp.324-333)

6. Binh Lam Hoang, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, “Design adaptive PID controller based on hedge algebras approach in wastewater treatment systems”; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017; pp.485-498, tháng 5-2017

7. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng, “Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017, pp.334-342, tháng 5-2017

8. Nguyễn Trọng Toản, Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng, “Nghiên cứu bộ chuyển đổi Buck-boost cải tiến ứng dụng cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời” ; Kỷ yếu TNUT-2017, pp. 84 – 93, tháng 5-2017

9. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Trọng Toản, “Ứng dụng Labview interface và Aduuino trong đo lường điều khiển” ; Kỷ yếu TNUT-2017, pp.130 – 135, tháng 5-2017

10. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, “Sử dụng lượng thiệt hại khoảng cách để ước lượng nhanh mức bức xạ ngoài băng gây bởi bộ khuếch đại phi tuyến trong các hệ thống 16-QAM-OFDM” , Tạp chí KH&KT, HVKTQS, số 182, trang 40-50, 2017

11. Trần Anh Thắng, "Khảo sát và tái sử dụng CP cho hệ thống BICM-ID OFDM dựa trên chuẩn LTE", Hội nghị các nhà NCKH trẻ lần thứ 12 - 2017, HV KTQS T1/2017

12. Đinh Thế Cường, Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa, "Kỹ thuật xáo trộn mới cho hệ thống BICM-ID OFDM", Kỷ yếu HTQG: "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017, pp.192-198, tháng 5-2017

13. Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang, “Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song”; Kỷ yếu TNUT-2017, pp. 269-274, tháng 5-2017

14. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Xác định điểm chạm và hiệu chỉnh dữ liệu đo bằng cảm biến lực khi sử dụng đầu đo tiếp xúc trên máy CMM”, Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056, Tháng 3/2017

15. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Thiết kế dung sai cho nhóm robot dựa trên quan hệ đồng dạng”, Kỷ yếu HTQG “ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017,pp.40-48, Tháng 5/2017

16. Trần Bảo Ngọc, Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 33-39, Tháng 5/2017

17. Q. Hoàng, N. V. Quyền, and V. Đ. Vương, “Mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn có khâu đàn hồi tịnh tiến”; Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 49–56, tháng 5-2017

18. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Quyền, Nguễn Ngọc Hà, "Về phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song"; Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 57–66, tháng 5-2017

19. Doan Thanh Hai, Nguyen Quoc Binh, Nguyen Van Vinh (2017), "Relationship between Out-Off-Band Emission and Number of Subcarrier in 16-QAM-OFDM Systems with Nonlinear High Power Amplifier", Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

20. Trần Bảo Ngọc, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Tạp chí Cơ khí, Tháng 3/2017

21. Trần Bảo Ngọc, Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 33-39, tháng 5-2017.

22. Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân, "Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa trong đại số gia tử và ứng dụng", Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017,pp. 388-400, tháng 5-2017

23. Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy An, Nguyễn Duy Cương, "Thiết Kế Hệ Thống Bù Công Suất Phản Kháng Kết Hợp Lọc Sóng Hài Cho Các Hệ Thống Điện Công Nghiệp", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017. Page(s): 11 - 18.

24. Dang Van Huyen, Nguyen Van Chi, "Application of Feedforward controller based on Fuzzy logic control with P&O algorithm for improving maximum power point tracking", Journal of Military Science and Technology, No. Special Issue ACMEC, 2017. Page(s): 182 - 190.

25. Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Anh, "Ra quyết định nhóm với đánh giá dạng so sánh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên", Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017,pp. 362-372, tháng 5-2017

26. Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du, "Tăng tốc độ giải thuật mã hóa HUFFMAN cho nén ảnh số bằng GPU", Kỷ yếu HTQG TNUT-2017, pp.373-381, tháng 5-2017

27. Van Huy Nguyen, Thu Hien Phung Thi, "Applying text selection method for improving an automatic speech recognition", Kỷ yếu HTQG "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017, pp. 464-470, tháng 5/2017

28. Phùng Thị Thu Hiền, "Phương pháp I-vector trong nhận dạng người nói", Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017,pp. 382-387, tháng 5/2017

29. Nguyen Tuan Anh, Hoang Thi Kim Dung, Tran Thi Ngoc Linh, "Adaptive cross-correlation compression method (ACCM) in lossless audio streaming compression", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, TNUT-2017, pp. 417-425, tháng 5/2017

30. Nguyen Tuan Anh, Hoang Thi Kim Dung, Tran Thi Ngoc Linh, "One approach in the time domain in detecting copy-move of speech recordings with the same magnitude", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, TNUT-2017, pp. 426-431, tháng 5/2017

31. Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, "Xây dựng phần mềm trò chơi trên thiết bị di động Androi nhằm hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non", Báo Thiết bị giáo dục và trường học, tháng5/2017

32. Nguyễn Thị Bích Diệp, Bùi Thị Hương Thơm, Đỗ Duy Cốp, "Thuật toán DBSCAN trong phân vùng ảnh chụp CT và ứng dụng trong trích xuất đặc trưng não người"; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, TNUT-2017, pp. 426-431, tháng5/2017

33. Pham Van Thiem, Pham Duy Khanh, Nguyen Hoang Viet, Hedge algebras gain scheduling of PID controller, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 61-70.

34. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng, Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 209-215.

35. Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang, Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 144-149.

36. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Tính toán dung sai chuỗi dẫn động chốt khóa két sắt bằng phương pháp số, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 176 (16),12/2017, trang 11-18.

37. Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Văn Quyền, Vũ Đức Vương, “Mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn có khâu đàn hồi tịnh tiến,”, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 111-118.

38. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Phân tích động học và kỳ dị các robot song song phẳng ba bậc tự do” in Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017.

39. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Vượt kỳ dị trong mô phỏng động lực học robot song song sử dụng không gian bù của ma trận Jacobi” in Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017.

40. Q. Hoang and V. D. Vuong, “Sliding mode control for a Planar parallel robot driven by electric motors in a task space” J. Comput. Sci. Cybern., vol. 33, no. 4, pp. 325–337, 2017.

41. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Hà, “Về phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song”; Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 200-208.

42. Đ.Phúc, N. V. Quyền, and N. N. Hà, “Thiết kế tối ưu tham số của các bộ giảm chấn động lực nhằm giảm dao động cho động cơ Diesel bằng phương pháp Taguchi” Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 176 (16),12/2017, trang 109-115.

43. Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân, "Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tố ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử", HNQG lần 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Đà Nẵng 17-18/8/2017, p.723-734; DOI: 10.15625/vap.2017.00086.

44. Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan, "Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application", Journal of Computer Science and Cybernetics,V.33, N.1, 2017 (pp.19-33), DOI 10.15625/1813-9663/33/1/9834.

45. Phùng Thị Thu Hiền, Phương pháp I-vector trong nhận dạng người nói, Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên,số 172,trang 25-29.

46. Cao Ngọc Ánh, Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Thuật toán phân cụm K-mean*, Tạp chí KHCN Đại học thái nguyên,số 169,trang 159 – 164.

47. Nguyen Van Huy, Phung Thi Thu Hien, Applying text slection for improving an automatic speech recognition, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 47-53; ISSN 1859 – 1043.

48. Nguyễn Thị Bích Điệp, Bùi Thị Hương Thơm, Đỗ Duy Cốp, Thuật toán DBSCAN trong phân vùng ảnh chụp CT và ứng dụng trong trích xuất đặc trưng não người, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 223-230.

49. Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, "Improving the Forecasted Accuracy of Model Based on Fuzzy Time Series and K-Means", Journal of science and Technology: issue on Information and Communications Technology, Vol.3, No.2, ISSN: 1859-1531.

50. Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, A novel forecasting model based on combining time-variant fuzzy logical relationship groups and k-means clustering technique, Proceedings of the 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'10), Đà Nẵng, pp. 9-19, 2017, DOI: 10.15625/vap.2017.0002, ISBN 978-604-913-614-6.

51. Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, An improved forecasting model combining recurrent fuzzy logical relationships and K-means clustering technique, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 35-46; ISSN 1859 – 1043.

52. Đinh Thế Cường, Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa (2017), "Kỹ thuật xáo trộn mới cho hệ thống BICM-ID OFDM" Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 99-106.

53. Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa, Đinh Thế Cường (2017), "Cải tiến giải pháp kỹ thuật trên giao diện vô tuyến của hệ thống LTE theo hướng sử dụng sơ đồ BICM-ID" Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, tập số 187, pp. 112-122.

54. Trần Anh Thắng, Đinh Thế Cường, Phạm Xuân Nghĩa (2017),"Tái sử dụng CP cho hệ thống BICM-ID OFDM" Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, tập số 52, pp. 68-78.

55. Dao Huy Du, Designing and implementing a controller for real robot hand grasping, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 3-10, ISSN 1859-1043

56. Dao Huy Du, Tăng tốc độ giải thuật mã hóa huffman cho nén ảnh số bằng GPU, Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 80-88, ISSN 1859-1043.

57. Đào Huy Du, Mô hình hệ thống điều khiển giám sát cho trạm điện phân phối; Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự,pp.180-186 ISSN 1859-1043.

 

2016

1. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, "Đánh giá ảnh hưởng của riêng méo phi tuyến gây bởi các bộ khuếch đại công suất cao trong hệ thống 16QAM-OFDM ", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 43, 6- 2016, Trang 74-83.

2. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, "Sử dụng quay pha phụ tối ưu sóng mang thu để giảm ảnh hưởng riêng của méo phi tuyến trong hệ thống 16QAM-OFDM", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.130-137.

3. Đàm Bảo Lộc, Đặng Văn Huyên, Nguyễn Duy Cương, "Thiết kế bộ điều khiển feedback kết hợp Feed-Forward đối với hệ thống Twin Rotor", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 43-51

4. Dang Van Huyen, Nguyen Duy An, Nguyen Duy Cuong, "Design of feedback combining learning Feed-forward control system for quadcopter craft", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 66-74.

5. Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong, “Design control system static reactive power compensators”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

6. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. V. Quyền, “Mô hình hóa và điều khiển robot song song dẫn động bằng động cơ điện một chiều trong không gian thao tác” in Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa, pp. 65–72, Tháng 10-2016

7. Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy, "Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn", Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHTN, tập 159, số 14, pp. 93-100, tháng 7/2016.

8. Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, "Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và tối ưu bầy đàn", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT - FAIR 9,ISBN: 978-604-913-472-2, Tháng 8/2016

9. Nghiem Van Tinh, Nguyen Cong Dieu, "A Hybrid Forecasting Model for Enrolments Based on Aggregated High-Order Time-Variant Fuzzy Logical Relationship Groups and Particle Swam Optimization", Một số vấn đề chọn lọc của CNTT- Truyền thông lần thứ 19, Tháng 10/2016.

10. Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy, "Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn", Journal of science and technology, 195(14), 93-100, Tháng 12/2016.

11. Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hoàng Việt, Nông Minh Ngọc, "Tăng tốc độ tính toán độ méo sóng hài trong các hệ thống nhúng bằng thuật toán GEORTZEL", Tạp chí ĐH Thái Nguyên, 159(14), pp193-196,Tháng 11/2016

12. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, "Lựa chọn tập dữ liệu huấn luyện cho phương pháp Support Vector Machine", Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và CNTT REV Tháng 12/2016.

13. Phạm Thành Long, Vũ Đức Bình, "Về một quan điểm điền khiển động lực học robot mềm", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 84-91, Tháng 7/2016

14. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, "Khảo sát tính đẳng tốc và giới hạn chuyển hướng không gian của một số khớp vạn năng bằng phương pháp số" , Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 138-145, Tháng 7/2016

15. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, "Tính toán tương quan độ chính xác của các phép đo thành phần trong bài toán đo lường gián tiếp" , Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 179-186, Tháng 7/2016

16. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, "Phương pháp điều khiển chống rung cho cầu trục tránh vật cản",Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 187-195, Tháng 7/2016

17. Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thiêm, Lê Trung Kiên, "Nghiên cứu thiết kế thiết bị tín hiệu đuôi tầu", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 154(09):55-58, Tháng 7/2016

18. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt, "Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cơ cấu chấp hành điện từ sử dụng bộ lọc biến trạng thái", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 120-129, Tháng 7/2016

19. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, "Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng giao thông cho các phương tiện tại nút giao", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 146-154, Tháng 7/2016

20. Nguyễn T Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Thu Hà, Lại Khắc Lãi, " Một quy luật thay đổi ma trận trọng số trong hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định hệ thống TRMS dựa trên phương pháp quy hoạch động của Bellman" Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4(2) 2.2016

21. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, "Using extended Kalman filter to observe state parameters of the twin rotor MIMO system in order to install model predictive control algorithm based phisical model" Tạp chí Khoa học & công nghệ Đà Nẵng, Tháng 4/2016

22. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, "Nâng cao chất lượng điều khiển cho robot hai bánh tự cân bằng", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 11-20

23. Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm, “Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng neuron kết hợp với MRAS cho hệ truyền động”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.36-42.

24. Nguyễn Văn Chí, Trần Thiện Dũng, "Điều khiển ổn định điện áp cho mạch tăng áp DC - DC có kể đến tổn thất và trôi tham số dựa trên quan sát trạng thái", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.75-83.

25. Pham Van Thiem, Lai Khac Lai, “Disturbance estimation via observation combined with MRAC and LQR for motion systems”, Journal of Research Science and Technology Military, ACMEC, 07 - 2016, pp.30-35.

26. Phạm Văn Thiêm, Lại Khắc Lãi, Phạm Ngọc Sâm “Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.60-65.

27. Nguyễn Văn Chí, Phạm Văn Thiêm, “Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng neuron kết hợp với MRAS cho hệ truyền động”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.36-42.

28. Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan, "Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem", Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities, Vol 150, N05, Tháng 5/2016.

29. Tăng Cẩm Nhung, Đào Huy Du, “Song song hóa giải thuật Dijkstra trên GPU sử dụng mô hình lập trình CUDA ”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.103-111.

30. Phạm Xuân Nghĩa, Trần Anh Thắng, “Đánh giá hiệu quả sử dụng sơ đồ BICM-ID cho truyền dẫn OFDM và chuẩn 802.11 ”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.112-119.

 

2015

1. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, "Điều khiển Adaptive backstepping cho robot hai bánh tự cân bằng", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 137 (07), 2015, P33

2. Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương, "Chia tải hai động cơ nối cứng trục, chung tải sử dụng điều khiển thích nghi", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 137 (07), 2015, P91

3. Dang Van Huyen, Nguyen Thi Tuyet Hoa, Nguyen Duy Cuong, "Design of analog active filters using operational amplifiers", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

4. Tran Thien Dung, Dang Van Huyen, Dam Bao Loc, Nguyen Duy Cuong, "Design of indirect MRAS - based adaptive control systems", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

5. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy "A numeric method to determine work space of industrial robots", Tạp chí khoa học & công nghệ đại học Thái Nguyên, ISBN 1859 -2171, Tháng 8/2015

6. Nguyễn Quang Hoàng, Vũ Đức Vương, "Ứng dụng thuật giải di truyền trong bài toán động học ngược robot chuỗi và song song", Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và tự động hóa VCCA 2015, Tháng 11/2015

7. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Mạnh Quý, Nguyễn Đức Minh, "Điều khiển cầu trục kết hợp chống rung lắc và tránh vật cản", Hội nghị tự động hóa toàn quốc 2015 (VCCA-2015), Tháng 11/2015

8. Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son, "Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment", Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities, Vol 137, N07, 77 – 84, July

9. Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy, "Control in Sliding Mode for Inverted Pendulum system using Hedge Algebras", The 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research, HaNoi, 9 - 10/7/2015.

10. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Đức Mùi, "Thiết kế, thử nghiệm hệ thống tưới nước cho cây chè", Báo cáo Hội nghị Toán học và Ứng dụng lần thứ 4, Tháng 12/2015

11. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Đức Mùi, "Thiết kế, thử nghiệm hệ thống chăm sóc nấm tự động", Báo cáo Hội nghị Toán học và Ứng dụng lần thứ 4, Tháng 12/2015

12. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, "Điều khiển thích nghi bền vững cho robot hai bánh tự cân bằng", Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá (VCCA-2015), Tháng 11/2015

13. Nguyễn Văn Huy, Nâng cao chất lượng đặc trưng bottle neck cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, Tập 137, Số 07, 09-2015

14. Đào Huy Du, Hà Bình Minh, "Modelreductioninschurbasiswithpoleretentionand H∞-normerrorbound", tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, 8-2015.

15. Đào Huy Du, Nguyễn Thị Dung, "Ứng dụng phương pháp giảm bậc mô hình mới cho bộ lọc IIR", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 39, 10 - 2015, Trang 50-56.

16. Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Duy Khánh, “Nghiên cứu chế tạo bộ sạc pin không dây cho điện thoại di động”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 137, Số 07,2015, ISSN: 1859-2171, trang 53-58.

 

2014

1. Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong, Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam, ISSN 1813-9663, 2014

2. Vu Viet Vu, Nicolas Labroche, Violaine Antoine, and Le Ba Dung, Active seeds selection with a k-nearest neighbors graph,In proceeding of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14), Ha Noi, Viet Nam, pp: 386-395. Selected to publish in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer

3. Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy,Phạm Văn Thiêm,Nghiên cứu khả năng thay thế bộ điều khiển PI và bộ điều khiển mờ bằng bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử cho động cơ một chiều, Tạp chí khoa học và công nghệ 52 (1) , 35 - 48, 2014

4. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến DuyNguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang, Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, T123 - 128, tập 116, số 02, 2014

5. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy,Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng ba đầu vào bằng logic mờ và đại số gia tử, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, 2014

6. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến DuyThe Study of Improving the Hedge Algebra Based Controller (Nghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử), Tạp chí Khoa học và công nghệ đại học Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam, Số 101, 2014

7. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Nguyen Huu Chinh, Lai Khac Lai, Researching effects of state parameters in Twin rotor MIMO system, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 120, No.06, pp 87-92, June 2014, ISSN 1859-2171

 

2013

1. Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du,  “Research to improve the model order reduction algorithm”, Journal of Science and Technology, No. 97, pp. 1 - 7, ISSN: 0868-3980, Vietnam Academy of Science and Technology, 2013

2. Trần Anh Thắng, “Sơ đồ BICM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02, 2013, pp145-150

3. Mai Trung Thai, Nguyen Thi Mai HuongOptimal control of a class of distributed parameter systems using gradient methods, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 110, No.10, pp 45-52, Nov 2013, ISSN 1859-2171

4. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai, Multivariable dynamic matrix control to apply chemical reactor control,Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 112, No.12/2, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

5. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai,Optimization strategy in model predictive control (MPC),Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 113, No.13, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

6. Vu Viet Vu,  Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier, Viet-Thang Vu, and Nguyen Thi Thu Hien. Graph based Semi-supervised Clustering.Journal of Science and Technology, Ha Noi University of Education, Viet Nam, March- 2013 

7. Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vui Tat Thang, Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition, Vietnam, ISSN 1813-9663, 2013.

8. Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân NgọcSo sánh hai phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh: Đường bao phổ (MFCC) và cao độ Pitch trong việc tìm kiếm âm nhạc theo nội dung,Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 2013

9. Chi Nguyen Van, Phuoc Nguyen Doan (2013), ”Adaptive ISS Stabilization Tracking Control Of Nonlinear Systems In The Presence Of Uncertainty And Input Noise With Guaranteed Tracking Errors” Journal of Computer Science and Cybernetics, V.29, N.2 (2013), 132-141

10. Pham Van Thiem,  Quynh Nguyen Thi Thanh,“PID controller design and Fuzzy logic controller for heating system”, Journal of Science and Technology in Thai Nguyen University, 112, pp 39-43,2013

11. Phạm Văn Thiêm, Hien Nguyen Nhu,“Modeling the system 4 degree of freedom active magnetic bearing in Euler – Lagrange equation”, the second VietNam conference on control and automation (VCCA), pp 873 – 878, 2013

 

2012

1. Trần Anh Thắng, Phan Thanh Hiền, “Hiệu quả của việc kết hợp xáo trộn và mã hóa trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, 2012, pp121-126

2. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, “ISS Adaptive Stabilization Control for 2 Degree of Freedom Active Magnetic Bearing Modelled in Euler - Lagrange Equation”, Journal of Science and Technology Technical Universities, 91, pp 7-11, 2012

3. Phạm Văn Thiêm, Phuoc Nguyen Doan, Quynh Nguyen Thi Thanh”ISS adaptive control and compensate error for 2 degree of freedom active magnetic bearing which are modeled the system in Euler – Lagrange equation”,The ninth national conference mechanical, pp 583 -592, 2012 

 

2011

1. Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing order model algorithm by balancing methods,” Journal of Science and Technology, Vol. 49, No. 4, pp. 56-61, ISSN: 0866-708x, Vietnam Academy of Science and Technology, 2011.

2. Đào Huy Du, Nguyễn Quốc Trung, "Phương pháp rút gọn mang lại hiệu quả tính toán cho bộ lọc số", Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 2011

3. Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân Ngọc, Phùng Trung Nghĩa, Xử lý giá trị thiếu trong khai phá dữ liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, 2011

4. Hai-Doan Thanh. Building the transmission system model to calculate the analytical quality of the system BER M-QAM digital radio; Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

5. Phuoc Nguyen Doan, Chi Nguyen Van, “Prediction of Output Signal of slowly Processes based on Minimizing of Linear Prediction Error and Entropy Maximizing”, VCCA 2011, Ha noi, Viet Nam, 25-26/11/2011

6. Minh Phan Xuan, Phạm Văn ThiêmQuynh Nguyen Thi Thanh, “To Control Non-Minimum Phase Systems by a Integrated Controller beetween the Model Predictive Control (MPC) and Sliding Mode Control Method (SMC)”, the first VietNam conference on control and automation (VCCA), pp.33-38, 2011

7. Thanh Ngo Phuong,Dynamic optimization using Quasi-sequential approach and Automatic Differentiation algorithm for constrained nonlinear dynamical systems, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

 

2004 - 2010

1. Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Đăng Bình, Bùi Chính Minh, Trương Đức Thiệp,Nguồn xung công suất cho công nghệ mạ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái nguyên (ISSN 1859 – 2171), pp. , 2010.

2. Dao Huy Du,  “Research reduce order model problem for linearsystems by balancing method”, Journal of Science and Technology Thai Nguyen University, 2010

3. Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing the model order by balancing method,” Proc. of the National Conference on Applications of Mathematics, Ha Noi, Jun. 2010.

4. Phùng Thị Thu Hiền, Thái Quang Vinh, Phùng Trung Nghĩa, Vũ Tất Thắng, Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means,Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, số 12/2010

5. Trần Anh Thắng, “Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, số 68, 2010, pp70-75

6. Nguyễn Văn Chí, “Appreciation of transient behavior of nonlinear states observers from their applications,” Journal of Science and Technology, Nov.  2010

7. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Optimal control method for a delayed distributed parameter system and its application to metal burning industry”, pp780-788 Journal of science and technology – Viet Nam academy of science and technology 5/2010

8. Phùng Thị Thu Hiền, Thái Quang Vinh, Phùng Trung Nghĩa, Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng tần số cơ bản F0 và giải thuật thời gian động DTW,Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, số 12/2009

9. Nguyen Nam Trung, Nguyen Van Hoa , Nguyen Manh Tuong, “Applying finite element method (FEM) to solve the problem of metal burning control”, pp 65-70 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 7/2009

10. Cuong Nguyen Duy,B. Dao, Theo.J.A. de Vries, and Job van Amerongen, “Learning Feed-Forward Controller for Electromechanical Motion Systems”, National conference of Mechanic, Vol 4, pp. 528 – 540, 2007

11. Cuong Nguyen Duy, P.B. Dao, Theo.J.A. de Vries, and Job van Amerongen, “An Advanced Controller Applied to Electromechanical Motion Systems”, National conference of Mechanic, Vol 4, pp. 515 – 527, 2007.

12. Nguyen Duy Cuong, Dao, P. B., Phan, M. X., 2006, A Review of Classical and Advanced Controllers, HUT conference of Automatic, Ha noi, 2006.

13. Nguyen Duy Cuong, Dao, P. B., Phan, M. X., MRAS-based Controllers, National conference of Mechatronics, Ha noi, 2006

14. Nguyen Van Chi, Nguyen Nam Trung“A method of designing disturbance attenuation adaptive controller for linear model with disturbance”Journal of science and technology Thai Nguyen university No 37, 2006

15. Vu Viet Vu. Support Vector Machine Method and its application, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2005

16. Nguyen Huu Cong, Nguyen Nam Trung“Research on  technique of remote electricity measurement”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2005

17. Nguyen Nam Trung, Lai khac Lai, Nguyen Van Hoa,“The method to design an intelligent controllers”, pp44-50 Journal of science and technology -Thai Nguyen university 4/2004

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn