Giới thiệu

Danh sách giảng viên DTVT

1. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài
 1 PGS.TS. Đào Huy Du
Email:  daohuydu@tnut.edu.vn
Trưởng khoa Điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam, 2002 ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2006 ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012 ĐH Oklahoma - 2 tháng
2

ThS. Phan Thanh Hiền
Email: phanthanhien@tnut.edu.vn

Phó trưởng bộ môn ĐTVT

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2004

Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007

NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 
3 TS. Đoàn Thanh Hải
Email: haidt1979@yahoo.com

Bí thư chi bộ

Phó trưởng Khoa Điện tử

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2002 Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007 Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, Hà Nội, Việt Nam, 2017  
4 TS. Trần Anh Thắng 
Email:trananhthang@tnut.edu.vn 

Trưởng bộ môn ĐTVT

TV BCH CĐ trường

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam, 2001 Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007  Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, Hà Nội, Việt Nam. 2018  
5 ThS. Lê Duy Minh
Email:leduyminh803@gmail.com 
Giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam, 2002 Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007    
6 ThS. Lê Thị Huyền Trang 
Email:huyentrangk41dvt@gmail.com
Giảng viên Trường ĐH KTCN, Việt Nam, 2010  ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2017    

 2. GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

TT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ  
 1

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

Email: nguyenthanhha@tnu.edu.vn

Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 1994 ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 1997 ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2003  
2

TS. Nguyễn Phương Huy
Email:nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

Phó Trưởng Khoa Điện tử

Trưởng bộ môn KTĐT

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2002

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2007

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2014

 
3 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
Email: nguyentuanminh@tnut.edu.vn

Giám đốc TT Hợp tác đào tạo quốc tế

Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam, 2001 Học viện kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007 Đại học Oklahoma, bang Oklahoma, Hoa kỳ  

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn