Đề tài cấp Đại học

Đề tài KH&CN cấp Đại học

Đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên

STT

Thời gian

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Mã số 

1

2017-2018

Nghiên cứu, phát triển phiên bản két sắt cơ điện tử theo hướng nâng cao tùy chọn bảo mật và bảo vệ của cá nhân người dùng

PGS.TS. Phạm Thành Long

ĐH2017-TN02-01

2

2017-2018

Nghiên cứu tối ưu hoạt động của kho hàng tự động

TS. Nguyễn Đăng Hào

ĐH2017-TN02-02

3

2017-2018

Nghiên cứu các chiến lược điều khiển tối ưu trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính

NCS. Bạch Văn Nam

ĐH2017-TN02-03

4

2015-2016

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục

NCS. Nguyễn Văn Huy

ĐH2015-TN02-08

5

2015-2016

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển đèn giao thông thông minh

TS. Đào Huy Du

ĐH2015-TN02-10

6

2014-2015

Điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố sử dụng phương pháp Gradient

ThS. Mai Trung Thái

 

7

2014-2015

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý rác thải hữu cơ bán tự động bằng phương pháp ủ Compost.

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

ĐH2014-TN02-03

8

2013-2014

Nghiên cứu phương pháp học máy cho bài toán phân cụm nửa giám sát

TS. Vũ Việt Vũ

 

9

2013-2014

Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy và tiết kiệm năng lượng trong công đoạn sấy khô áp dụng cho công nghệ sản xuất giấy

TS. Nguyễn Văn Chí

 

10

2013-2014

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha

ThS. Ngô Phương Thanh

 

11

2013-2014

Nghiên cứu, ứng dụng mã hóa BICM-ID để nâng cao hiệu quả cho hệ thống truyền dẫn đa sóng mang

ThS. Trần Anh Thắng

 

12

2012-2013

Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển cân bằng cho Robot bằng phương pháp giảm bậc

TS. Đào Huy Du

 

13

2012-2013

Phương pháp trích chọn vector đặc trưng cho các hệ thống xử lý, nhận dạng âm nhạc số

ThS. Phùng Thị Thu Hiền

 

14

2011-2012

Nghiên cứu điều khiển ổn định hệ phức hợp sử dụng tính toán mềm

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 

15

2011-2012

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến.

ThS. Mai Trung Thái

ĐH2011-02-01

16

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Công nghệ phần mềm theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Nguyễn Thị Hương

TN2009-02-07B

17

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Các hệ thống đa phương tiện theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Tăng Cẩm Nhung

TN2009-02-08B

18

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hệ thống điều khiển phân tán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học.

ThS. Nguyễn Văn Chí

TN2009-02-09B

19

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thông tin quang theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Nguyễn Tuấn Minh

TN2009-02-10B

20

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Điều khiển số theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Nguyễn Hoài Nam

TN2009-02-11B

21

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giao diện người - máy theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Phùng Thị Thu Hiền

TN2009-02-12B

22

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Điện tử tương tự theo hướng tích cực hóa nhận thức của người họ

ThS. Phạm Hồng Thảo

TN2009-02-13B

23

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đồ họa máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Đặng Thị Hiên

TN2009-02-14B

24

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật đo lường 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công

TN2009-02-15B

25

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Cấu trúc máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Nguyễn Văn Huy

TN2009-02-16B

26

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Các hệ thống thông tin vô tuyến theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Trần Anh Thắng

TN2009-02-17B

27

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật ghép nối máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

TN2009-02-18B

28

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Cơ sở dữ liệu theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Vũ Thị Thúy Thảo

TN2009-02-19B

29

2009-2010

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thông tin di động theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

ThS. Đào Huy Du

TN2009-02-20B

30

2009-2010

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Hệ thống viễn thông

ThS. Đoàn Thanh Hải

TN2009-02-37N

31

2009-2010

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kiến trúc máy tính

ThS. Nguyễn Tiến Duy

TN2009-02-38N

32

2009-2010

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Vi xử lý - Vi điều khiển

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

TN2009-02-39N

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn