Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Mã số
1 Nghiên cứu, xác định bề dày lớp giữ nhiệt trong lò sấy TS. Đào Huy Du TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS. Vũ Ngọc Kiên
TS. Nguyễn Trung Kiên
ThS. Tăng Cẩm Nhung
KS. Đặng Văn Huyên
KS. Trần Thiện Dũng 
T2018-B35
2 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Particle Filter trong bài toán giám sát vật thể chuyển động TS. Nguyễn Phương Huy ThS. Bạch Văn Nam T2018-B36
3 Thiết kế và nhân bản các KIT thực hành cho học phần “Thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện tử”. NCS. Bạch Văn Nam ThS. Phạm Duy Khánh
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
T2018-TN05
4 Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật điện tử tương tự ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh TS. Nguyễn Phương Huy
ThS. Bạch Văn Nam
ThS. Phạm Duy Khánh
T2018-TN06
5 Thiết kế bài thực tập phục vụ học phần “Thực tập chuyên ngành Điện tử viễn thông” ThS. Lê Duy Minh ThS. Trần Anh Thắng
ThS. Đoàn Thanh Hải
T2018-TN07
6 Thiết kế và lắp đặt bàn thí nghiệm điều khiển hệ thống xi lanh khí nén cho chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử ThS. Nguyễn Hữu Chinh   T2018-TN17
7 Thiết kế, lắp đặt bàn thực hành điều khiển PLC, vi xử lý  điều khiển động cơ bước, động cơ servo, động cơ một chiều cho chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử KS. Nguyễn Hữu Thắng   T2018-TN18
Create by: danghien@tnut.edu.vn


TIN CŨ HƠN