Giới thiệu

Giới thiệu về bộ môn Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Điện tử viễn thông được thành lập năm 2004 trên cở sở tách ra từ bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Khoa Điện – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp. Hai nhiệm vụ chính của bộ môn được Nhà trường giao phó là Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện tử viễn thông. Tháng 5 năm 2005, Bộ môn cùng với một số bộ môn khác của Khoa Điện như Kỹ thuật Điện tử, Đo lường và điều khiển tự động sát nhập vào Trung tâm máy tính, hình thành nên Khoa Điện tử.

 Năm 2021, bộ môn gồm 09 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm với 03 phó giáo sư, 05 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh , 02 Thạc sỹ. Trong hơn 15 năm hoạt động, bộ môn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Cụ thể như sau:

  •  Trong lĩnh vực đào tạo: Bộ môn đã và đang đảm nhận đào tạo cho gần 20 khóa Đại học (từ K37 đến nay), tham gia đào tạo gần 10 khóa Cao học, cung cấp hàng trăm Thạc sỹ và hơn 1000 kỹ sư Điện tử viễn thông, phục vụ cho nhiệm vụ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Các Thạc sỹ và kỹ sư tốt nghiệp đã và đang làm việc tại các vị trí quan trọng ở các cơ quan quản lý nhà nước (Cục tần số, Sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành), ở các doanh nghiệp viễn thông (Vinaphone, Mobiphone, VNPT, Viettel, SamSung R&D...).
  • Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Bộ môn đã thực hiện 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 04 đề tài cấp bộ, 06 đề tài cấp Đại học và gần 50 đề tài cấp cơ sở. Một số đề tài nghiên cứu của bộ môn đã được chuyển giao trong thực tế và được các cơ sở đánh giá tốt. Các kết quả nghiên cứu cũng được công bố qua 08 bài báo ở các tạp chí và hội thảo quốc tế, 22 bài báo ở các tạp chí và hội nghị quốc gia.
Create by: danghien@tnut.edu.vn