Các dự án nghiên cứu

Hệ thống điều khiển pha xung dùng vi xử lý

Hệ thống điều khiển pha xung dùng vi xử lý

Thiết bị đồng bộ bao gồm máy biến áp cách ly 3 pha, bộ chỉnh lưu cầu 03 pha có điều khiển, cuộn kháng lọc, điốt không, động cơ điện một chiều kích từ độc lập (1kw, 220V, 1500v/p), các thiết bị đo lường, đóng ngắt, bảo vệ, mạch phát xung dung vi xử lý, bộ điều khiển số, sensor, phụ tải động cho động cơ một chiều, các thiết bị phụ trợ đi kèm; Nội dung chi tiết của nghiên cứu được thể hiện qua các nội dung sau:

1.Thiết bị đồng bộ bao gồm bộ chỉnh lưu có điều khiển ba pha sơ đồ cầu nhận xung điều khiển từ bộ vi xử lý;

2.Chỉ lấy tín hiệu đồng bộ hoá của 01 pha đưa vào bộ vi xử lý, sự đồng bộ của 02 pha còn lại được nội suy thông qua tính toán;

3.Xung điều khiển có thể điều chỉnh về biên độ, độ rộng, thời điểm xuất hiện (góc pha);

4.Cho phép hiệu chỉnh off – line và on - line thông số bộ điều khiển;

5.Có thể thay đổi được hình dạng, thông số của tín hiệu đặt;

6.Quan sát được các đại lượng dòng điện, điện áp một chiều phần ứng động cơ; dòng điện đầu vào bộ chỉnh lưu; điện áp lưới xoay chiều;

7.Quan sát được dạng tín hiệu vào ra của các khối cơ bản của mạch phát xung, mạch điều khiển trên máy vi tính;

8.Quan sát được dạng tín hiệu đặt, tín hiệu ra thực, sai lệch giữa tín hiệu đặt và tín hiệu ra thực trên máy tính;

9.Cho phép điều chỉnh trơn, êm tốc độ động cơ điện một chiều một 0 đến 1500v/p và ngược lại;

10.Hệ thống kết nối với máy vi tính cho phép nhập các thông số từ bàn phím, hiển thị và vẽ đồ thị các biến điều khiển theo thời gian thực;

11.Cho phép so sánh, đánh giá giữa kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm.

12.Khảo sát ảnh hưởng của chu kỳ lấy mẫu đến chất lượng của hệ thống;

13.Cho phép người sử dụng can thiệp vào các chương trình phần mềm điều khiển

14.Đại diện nhóm nghiên cứu:  PGS.TS. Nguyễn Duy Cương                                      

+ Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095

+ Email: nguyenduyan@yahoo.com

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn