Các dự án nghiên cứu

Khoa Điện tử đẩy mạnh các đề tài và các dự án nghiên cứu thực tế

Khoa Điện tử đẩy mạnh các đề tài và các dự án nghiên cứu thực tế

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban giám hiệu nhà trường, trong thời gian qua Khoa Điện Tử đã đẩy mạnh công tác gắn đào tạo lý thuyết với thực hành đặc biệt là trong quá trình làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của sinh viên cũng như khuyến khích các Thầy cô giáo thực hiện các dự án nghiên cứu thực tế. Các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp được các Thầy cô gắn liền với các thiết bị thực tại phòng thí nghiệm, sinh viên sẽ nghiên cứu lý thuyết và áp dụng các thuật toán trong điều khiển thực các thiết bị. Trong quá trình làm đồ án sinh viên thể hiện rất cao tinh thần sáng tạo, ý thức tự giác hoàn thành đồ án. Với mỗi đồ án hoàn thành, đó chính là thành quả lao động khoa học của chính bản thân các em sinh viên, các em sinh viên khóa sau sẽ kế thừa và phát triển những đồ án đó lên một tầm cao mới. Chỉ có bắt tay vào thực tế các em sinh viên mới hiểu rõ và nẵm vững lý thuyết chuyên môn của mình, bắt những hệ thống máy móc hoạt động theo ý của con người đó chính là ý nghĩa của kỹ thuật.

Chi tiết

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn


TIN CŨ HƠN