Các sản phẩm ứng dụng - ĐTVT

Mô hình hệ thống tự động đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

Mô hình hệ thống tự động đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

 

          Mô tả tóm tắt về sản phẩm:Quản lý và đọc số liệu của các công tơ điện ở xa (trong phạm vi căn hộ hay một toà nhà thuộc lưới điện hạ thế) và truyền số liệu về trên chính đường dây điện lực. Dữ liệu truyền về sẽ được hiển thị trên phần mềm quản lý cài đặt trong máy tính theo cơ chế online. Công tơ được sử dụng là công tơ cơ điện tử. Tại mỗi một công tơ sẽ được gắn thêm một card giao tiếp nhằm chuyển đổi số liệu của công tơ và truyền về máy tính trung tâm. Vi điều khiển trên card giao tiếp này cũng cho phép hiển thị số liệu công tơ tại chỗ bằng LED và LCD

  • Phạm vi hoạt động : Trong lưới điện hạ thế, dưới 200m .
  • Tốc độ truyền dẫn: 9,6 Kbps (theo tốc độ truyền thông của vi điều khiển).
  • Có khả năng chống nhiễu: Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
  • Không gây nhiễu cho các thiết bị như TV, máy tính

 

 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn


TIN CŨ HƠN