Các dự án nghiên cứu

Ngôi nhà thông minh - SMART HOME

Ngôi nhà thông minh - SMART HOME

Nội dung:

 • Các bộ điều khiển nhúng.
 • Bộ điều khiển trung tâm (dùng máy tính bảng).
 • Các thuật toán nhận dạng.
 • Mạng truyền thông RS485, CAN
 • Modul điều khiển giám sát qua mạng di động
 • Phần mềm điều khiển giám sát qua mạng Internet

Nhóm nghiên cứu:

 • Nguyễn Tuấn Linh
 • Nguyễn Tiến Duy
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Tăng Cẩm Nhung
 • Phùng Thị Thu Hiền
 • Nguyễn Văn Huy

+ Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
+ Email: huynguyen@tnut.edu.vn 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn