Các dự án nghiên cứu

Phát triển các thiết bị đo công suất và năng lượng

Phát triển các thiết bị đo công suất và năng lượng

Ngày nay trong lưới điện sử dụng rất nhiều các thiết bị biến đổi công suất có tần số đóng cắt rất nhanh, do vậy gây ra sóng hài trong lưới điện. Lưới điện khi đó sẽ không đảm bảo làm sin tuyệt đối, do vậy dẫn đến việc đo công suất và năng lượng sẽ mắc phải sai số rất lớn. Mục đích của nghiên cứu là phát triển các thuật toán số để đo năng lượng và công suất với mức độ chính xác cao kể cả trong trường hợp lưới điện không sin tuyệt đối. Các thiết bị đo số này có khả năng truyền kết quả đo thông qua mạng máy tính.

  1. Ứng dụng:   Thiết kế thiết bị đo công suất và năng lượng, số hóa và có khả năng truyền kết quả  đo qua mạng máy tính
  2. Mô hình nghiên cứu:
  3. Các thuật toán: Kalman filter, biến đổi Furie, FFT v.v 
  4. Nhóm nghiên cứu:

- PGS.TS Nguyễn Hữu Công 

- Nguyễn Văn Chí

- Ngô Phương Thanh

- Nguyễn Trọng Toản                       

+ Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
+ Email: ngchi@tnut.edu.vn 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn