Thực hành - thí nghiệm THCN

Phòng thực hành - thí nghiệm THCN

Phòng thực hành - thí nghiệm bộ môn Tin học Công nghiệp

Phòng thực hành - thí nghiệm THCN

  1. Cơ sở vật chất 
  • Phòng thí nghiệm số 410 tại tòa nhà trung tâm thí nghiệm phục vụ cho việc thực hành thí nghiệm các môn học: Vi xử lý vi điều khiển, Hệ thống nhúng, FPGA, VLSI, mạng máy tính,... Cụ thể:

TT 

Tên thiết bị (Ký hiệu) 

Số lượng 

Ghi chú 

1

Máy tính HP

17

 

2

Máy in Canon 1210

01

 

3

Máy chiếu Panasonic

01

 

4

Switch Surecom (24 Port)

02

 

5

Bàn máy tính

13

 

6

Ghế dài (gỗ)

12

 

7

Ghế Xuân Hòa

05

 

8

Bàn TN (gỗ)

01

 

9

Ổ cắm LiOA 6 khe cắm

07

 

10

Ổ cắm LiOA 3 khe cắm

07

 

 

TT 

Tên thiết bị 

Số lượng 

Ghi chú

1

Máy tính HP

02

 

2

Bộ nguồn RPS-305DU

03

 

3

Máy phát hàm Protek GD0005N

03

 

4

Máy hiện sóng Protek 5100

02

 

5

Bo mạch Nano Board NB2

04

 

6

Bo mạch Cirus logic (EP9315)

01

 

7

Bo mạch PXA 270

01

 

8

Bo mạch Lyrtech signal wave

01

 

9

Bo mạch ARM 920T

01

 

10

Bo mạch Altium (Plug – in Board)

40

 

11

Bo mạch TN HT nhúng

09

 

12

Đồng hồ vạn năng Protek 506

03

 

13

Máy chiếu Panasonic

01

 

14

Ổ cắm LiOA 6 khe cắm

03

 

15

Ổ cắm LiOA 3 khe cắm

07

 

16

Ghế Xuân Hòa

37

 

17

Bàn TN (gỗ)

14

 

18

Bàn máy tính

02

 

19

Ghế dài (gỗ)

02

 

  1. Module thí nghiệm: Điều khiển số trong hệ thống  - Điều khiển 2 động cơ nối cứng trục
  •   Đọc tín hiệu analog (0..10v): Chuyển đổi ADC 16 kênh đầu vào, mỗi kênh 12-bit
  •  Xuất tín hiệu DAC (0..10v): Xuất 8 kênh Analog, 12-bit mỗi kênh
  •  Tính PI, ổn định tốc độ động cơ
  •  Vào số: có 8 kênh, mức 0: 0..8v, mức 1: 12..28v cách ly

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA BỘ MÔN

 

 

 

Create by: buithithi@tnut.edu.vn