GIỚI THIỆU BỘ MÔN CƠ - ĐIỆN TỬ

        

         Bộ môn Cơ điện tử được thành lập ngày 9/9/2005 theo quyết định 472/QĐ – TCCB của hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Công Nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

         Hiện tại bộ môn có 10 giảng viên trong đó có 2 PGS; 1 tiến sĩ và 7 thạc sỹ. Giảng viên luôn nhiệt tình giảng dạy và say mê nghiên cứu khoa học, nhằm thực hiện sứ mệnh đào tạo kỹ sư kỹ thuật cơ điện tử, đóng góp và xây dựng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái nguyên ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế. 

Xem thêm

Create by: hotro.vtd@gmail.com