Giới thiệu

Các đề tài dự án (CĐT)

Các đề tài dự án (CĐT)

STT

Thời gian

Tên dự án

Chủ nhiệm

Đối tác

1

2014 - 2015

Băng tải và gia cán kẽm làm điện cực

Phạm Thành Long

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

2

2015 - 2016

Máy cắt gas – oxy cnc

Phạm Thành Long

Đã chuyển giao

3

2015-2016

Hệ thống điều khiển thang máy cho nhà cao tầng

Ngô Văn An

Đã chuyển giao

4

2016 - 2017

Két sắt Cơ điên tử

Phạm Thành Long

Đã chuyển giao

Create by: chinh.kty@gmail.com