Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2017

Đề tài NCKH sinh viên năm 2017

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Giáo viên hướng dẫn Mã số
1 Thiết kế hệ thống điều khiển điều hòa thông minh Tạ Minh Đức (MSSV: K145520207174; Lớp: 50KĐT)
CTV: Đặng Thị Ánh Hồng    (MSSV: K145520207121; Lớp: 50KĐT)
Phạm Duy Khánh SV2017-16
2 Thiết kế hệ thống điều khiển quạt đêm cho trẻ con Đào Thị Mỹ Linh (MSSV: K145520207117; Lớp: 50KĐT)
CTV: Trần Văn Lý (MSSV: K145520207078; Lớp: 50KĐT)
Nguyễn Thị Tuyết Hoa SV2017-17
3 Thiết kế bộ cộng tín hiệu từ loadcells Hoàng Phúc Dũng (MSSV: K145520201178; Lớp 50KTĐ.01)
CTV: Nguyễn Ngọc Anh, Lớp: K50KTĐ.01
Nguyễn Thị Hải Ninh SV2017-18
4 Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển robot hai bậc tự do ảo bằng bộ điều khiển thực Nguyễn Minh Phong (MSSV: K135520114097; Lớp: K49CDT01)
CTV: Dương Thành Nam, Trần Thị Thu Lương
Vũ Đức Vương SV2017-19
5 Nghiên cứu và xây dựng mô hình hình trực quan bài toán động học thuận trên robot công nghiệp Nguyễn Thạc Nam (MSSV: K135520114094; Lớp: K49CDT01)
CTV: Nguyễn Thanh Quyết, Nguyễn Văn Đoàn
Vũ Đức Vương SV2017-20
6 Xây dựng website tuyển sinh cho Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Văn Hùng (MSSV: K145520214021; Lớp: K50KMT) Phùng Thị Thu Hiền SV2017-21
7 Thiết kế phần mềm giám sát an ninh cài đặt trên smartphone sử dụng công nghệ SWAP Lại Hồng Hạnh (MSSV: K135520207064; Lớp: K49KMT) Đặng Thị Hiên SV2017-22
8 Nghiên cứu thuật toán dò đường và học sa hình cho xe tự hành Phạm Thanh Nam  (MSSV: K145520216038, Lớp: K50DDK.01)
CTV: Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Thị Hà Giang
Đặng Văn Huyên SV2017-23
9 Thiết kế phần mềm quét mã số tự động sử dụng kỹ thuật nhận dạng ký tự OCR Vũ Văn Khiêm (MSSV: K135520214033; Lớp: K49KMT) Đặng Thị Hiên SV2017-24
10 Xây dựng chương trình chuẩn hóa lược đồ theo mô hình quan hệ Nguyễn Văn Hùng (MSSV: K135520214042; Lớp: K50KMT) Trần Thị Thanh SV2017-25
11 Xây dựng hệ thống định vị online cho nhóm các đối tượng di động Nguyễn Quyết Tiến (MSSV: K135520214012; Lớp: 49KMT) Trần Thị Thanh SV2017-26
12 Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát van điện 3 pha Nguyễn Thanh Tùng (MSSV: K145520216217) Nguyễn Trọng Toản SV2017-27
13 Thiết kế phần mềm điểm danh sinh viên tự động theo thời khóa biểu sử đụng vân tay Phạm Văn Linh (MSSV: K135520214037; Lớp: 49KMT) Nguyễn Văn Huy SV2017-28
14 Nghiên cứu xây dựng phần mềm trợ lý ảo Hoàng Mạnh Trường (MSSV: K145520214011; Lớp: K50KMT) Nguyễn Văn Huy SV2017-29
15 Thiết kế bộ điều khiển chuyển động cho xe lăn điện Trần Khánh Linh (MSSV: K135520216333; Lớp: K49DDK)
CTV: Nguyễn Đức Thành, (MSSV: K155520216314, Lớp: K51DDK)
Trần Thiện Dũng SV2017-30
16 Thiết kế, chế tạo máy quấn dây tự động Nguyễn Đức Thành (MSSV: K155520216314; Lớp: K51DDK)
CTV: Trần Khánh Linh,  MSSV: K135520216333,  Lớp: K49DDK
Trần Thiện Dũng SV2017-31
17 Nghiên cứu ESP82 để điều khiển thiết bị điện qua web server Nguyễn Đăng Công (MSSV: K165520216068; Lớp: 52ĐĐK)
CTV: Nguyến Tuấn Cương (MSSV: K145520216076;  Lớp: 50TĐH2)   
Nguyễn Văn Chí E SV2017-32
18 Thiết kế bộ điều khiển thời gian thực ứng dụng trong chiếu sáng đèn đường Nguyến Tuấn Cương (MSSV: K145520216076;  Lớp: 50TĐH2)
CTV:  Hoàng Minh Tâm (MSSV: K145520114045;  Lớp: 50CĐT01)    
Nguyễn Văn Chí E SV2017-33
19 Thiết kế hệ thống đồ hoạ 3D có tương tác giới thiệu cơ sở vật chất và các ngành nghề đào tạo của trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Trần Văn Long (MSSV: K135520214039; Lớp: K49KMT) Đỗ Duy Cốp SV2017-34
20 Chế tạo mô hình cầu trục 3D có điều khiển Hoàng Ngọc Kiên (MSSV: K145520114021; Lớp: K50CĐT01)
CTV: Nguyễn Thị Thuyết (MSSV: K135520114048; Lớp: 49CĐT)
Ngô Văn An SV2017-35
21 Điểu khiển robot qua Bluetooth có tránh vật cản Dương Thành Nam (MSSV: K135520114037; Lớp: K49CĐT)
CTV: Nguyễn Tiến Huy (MSSV: K135520114030; Lớp: 49CĐT)
Ngô Văn An SV2017-36
22 Thiết kế các bộ điều khiển PID, mờ, neural trên mô hình hệ thống điều khiển lưu lượng đặt tại PTN khoa điện tử và so sánh các kết quả điều khiển Nguyễn Văn An (MSSV: K135520216187 ; Lớp: K49DDK)
CTV: Trần Quang Long (MSSV: K135520216242; Lớp :K49DDK) Nguyễn Anh Ngọc (MSSV: K125520216053; Lớp : K49DDK)
Nguyễn Nam Trung SV2017-37
23 Xây dựng hệ thống điều khiển và kiểm soát nhiệt độ  - độ ẩm vườn cây trồng trên Thiết bị di động và Website Đào Xuân Biên (MSSV: K135520214001; Lớp: K50KMT) Tăng Cẩm Nhung SV2017-38
24 Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ lồng sấy nông sản cho các hộ gia đình Nguyễn Ngọc Sơn (MSSV: K125520216056; Lớp: K48DDK) Tăng Cẩm Nhung SV2017-39
25 Xây dựng bộ điều khiển thông qua tin nhắn cho hệ thống cung cấp thức ăn cho gia cầm Giáp Văn Thiều (MSSV: K135520114113; Lớp: 49CĐT)
CTV: Nguyễn Tiến Huy (MSSV: K135520114097; Lớp: 49CĐT)
Nguyễn Ngọc Hà SV2017-40
26 Thiết bị giám sát chất lượng điện năng và hiệu chỉnh hệ số công suất Nguyễn Thị Hằng, (MSSV: K145520216016),
CTV: Phạm Thanh Nam ( MSSV: K145520216038), Nguyễn Tài Minh (MSSV: K165520216095)
Đặng Văn Huyên SV2017-41
27 Ổn định tốc độ động cơ không chổi than (BLDC) Đặng Thị Hà Giang (MSSV: K145520201181, Lớp: K50.HTĐ01)
CTV: Nguyễn Thị Hằng, (MSSV: K145520216016), Phạm Thanh Nam (MSSV: K145520216038)
Nguyễn Thị Tuyết Hoa SV2017-42
28 Thiết kế, chế tạo robot cá Nguyễn Tài Minh (MSSV: K165520216095; Lớp: K52.DDK01)
CTV: Nguyễn Ngọc Anh ( MSSV: K145520201172); Nguyễn Hữu Kiên (MSSV: K165520201164)
Đào Huy Du SV2017-43
29 Thiết kế, chế tạo robot nhện Nguyễn Đức Anh (MSSV: K165520216002; Lớp: K52.DDK01)
CTV: Phạm Thanh Nam ( MSSV: K145520216038), Nguyễn Ngọc Anh (MSSV: K145520201172)
Dương Quỳnh Nhật SV2017-44
30 Thiết kế robot hỗ trợ công tác cứu hỏa Nguyễn Văn Hùng (MSSV: K145520207149, Lớp: K50KĐT)
CTV: Hoàng Minh Tâm (Lớp: K50CĐT; Hoàng Phúc Dũng, Lớp: 50KTD01)
Lê Thị Huyền Trang SV2017-45
31 Thiết kế thiết bị cảnh báo sóng hài trong lưới điện Nguyễn Ngọc Anh (Lớp: K50KTĐ.01, MSSV: K145520201172)
CTV: Nguyễn Văn Hùng ( MSSV: K145520207149, Lớp: K50KĐT)
Lê Thị Huyền Trang SV2017-46
32 Ứng dụng GPS và Module SIM trong quá trình thu thập dữ liệu của Hệ thống quản lý môi trường Đặng Văn Tùng, (MSSV: K145520207035; Lớp: K50ĐVT.01) Phan Thanh Hiền SV2017-47
33 Ứng dụng vi xử lý trong điều khiển quá trình xử lý nước thải bệnh viện Hoàng Văn Tiến (MSSV: K145520207036; Lớp: K50ĐVT.01) Phan Thanh Hiền SV2017-48
34 Ứng dụng Webserver trong  Hệ thống quản lý môi trường Lê Đức Duy (MSSV: K145520207007; Lớp: K50ĐVT.01) Phan Thanh Hiền SV2017-49
35 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở ba pha Nguyễn Văn Duy (Lớp: 49DDK;  MSSV: K135520216304)
CTV: Nguyễn Văn An (      Lớp: 49DDK; MSSV: K135520216187)
Ngô Phương Thanh SV2017-50
36 Xây dựng website cho Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Lê Hải Trung (K135520214064; Lớp: K49KMT) Phùng Thị Thu Hiền SV2017-51
37 Tìm hiểu về một số thuật toán xử lý ảnh để nhận dạng đường biên trên FPGA Phạm Việt Cường 
(MSSV: K145520214018; Lớp: K50KMT)
Phùng Thị Thu Hiền SV2017-52
38 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị cảnh báo góc cua trong giao thông đường bộ Trần Thị Quế
(MSSV: K135520207036 ;
Lớp: K49ĐVT.01)
Đào Huy Du SV2017-53
39 Thiết kế thiết bị đo dòng điện, điện áp, công suất, cảnh báo khi có sự cố và truyền thông tin đến người sử dụng Nguyễn  Phương Thảo
(MSSV: K135520207087
; Lớp: K49DVT.01)
Đào Huy Du SV2017-54
40 Xây dựng, lập trình một số bài toán trên thiết bị logo Nguyễn Thị Hằng
(MSSV: K135520207010
; Lớp: K49DVT.01)
Đào Huy Du SV2017-55
41 Xây dựng phần mềm nhúng trên thiết bị di động, có giao tiếp với website để thu thập, điều khiển dữ liệu từ xa Nguyễn Thị Hợi
(MSSV: K135520207020; Lớp: K49DVT.01)
Đào Huy Du SV2017-56
42 Thiết kế thiết bị cảnh báo và đóng cắt khóa điện tự động khi người lái xe oto tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép Phạm Thị Ly (MSSV: K145520207158; Lớp: 50KĐT)
CTV: Nguyễn Văn Hùng (MSSV: K145520207148; Lớp: 50KĐT); 
Nguyễn Thị Tuyết Hoa SV2017-57
43 Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho giầy thông minh, chống hiện tượng cước chân Nguyễn Trường (MSSV: K145520207135; Lớp: 50KĐT)
CTV: Nguyễn Văn Hùng (MSSV: K145520207149; Lớp: 50KĐT)
Bạch Văn Nam SV2017-58
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn