Giới thiệu

Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử tiền thân là bộ môn: Điện tử - Đo lường – Cơ sở Kỹ thuật được thành lập tháng 10 năm 1972 thuộc Khoa Điện – Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ bộ môn cả về số lượng và chuyên môn, được sự nhất trí của Đảng ủy nhà trường, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử được thành lập vào ngành 28/11/1980 theo quyết định số 159/QĐ-CB. Tháng 5 năm 2005, Bộ môn tách ra khỏi khoa Điện, cùng với một số bộ như Điện tử Viễn thông, Đo lường và điều khiển tự động, sát nhập vào Trung tâm máy tính, hình thành nên Khoa Điện tử. Hai nhiệm vụ chính của bộ môn được Nhà trường giao phó là Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử.

Hiện tại, bộ môn gồm 08 giảng viên với 01 PGS, 02 tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh , 03 Thạc sỹ. Trong hơn 13 năm hoạt động, bộ môn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.

Đào tạo: Bộ môn đã đảm nhận đào tạo cho 13 khóa Đại học, tham gia đào tạo 08 khóa ngành Cao học Điện tử.  Các kỹ sư Kỹ thuật Điện tử có thể làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, thiết kế sản phẩm, chế tạo, vận hành các hệ thống kỹ thuật, bảo hành, phục vụ, bán và tiếp thị công nghệ, tư vấn, giáo dục, và giải quyết các vấn đề về môi trường.  Ngoài việc cung cấp kiến thức và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử chương trình đào tạo còn tạo dựng nền móng cơ bản vững chắc giúp người học thuận lợi cho các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. Chương trình chú trọng đến lĩnh vực Điện tử, Điện tử Viễn thông, Tin học Công nghiệp, và Đo lường và Điều khiển

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Bộ môn đã thực hiện 03 sách giáo trình, 05 đề tài cấp bộ, và gần 60 đề tài cấp cơ sở. Rất nhiều đề tài nghiên cứu của bộ môn đã được chuyển giao, lắp đặt và vận hành trong thực tế và được các cơ sở đánh giá tốt. Các kết quả nghiên cứu cũng được công bố qua 27 bài báo ở các tạp chí và hội thảo quốc tế, 40 bài báo ở các tạp chí và hội nghị quốc gia.

Xem thêm:

Create by: danghien@tnut.edu.vn