Giới thiệu

Danh sách giảng viên (KTĐT)

 

TT Họ và tên, chức danh, học vị Chức vụ Đại học Thạc sỹ Tiến sĩ Thực tập nước ngoài Ngoại ngữ
1 TS. Nguyễn Phương Huy
Tel:   091.248.8515          
Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2002 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2004 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2014   TOEFL-ITP 510
2 PGS. TS. Nguyễn Duy Cương
Tel:   
Email: nguyenduycuong@tnut.edu.vn
Hiệu trưởng Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên ĐH Twent - Hà Lan ĐH Buffalo, Newyork - 2 tháng Thành thạo tiếng Anh
3 TS. Mai Trung Thái
Email: maitrungthai@gmail.com
Tel:  091.280.5540 
Giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2000 Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2005 Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2019 ĐH Oklahoma, 2012, 2 tháng TOEFL-ITP 503
4 ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
Email: nguyenhaininhkdt@gmail.com
Tel:  091.272.5571
Giảng viên ĐH Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002 Học viện Kỹ thuật quân sự, Việt Nam, 2007     TOEFL-ITP 463
5

ThS. Phạm Duy Khánh
Email: duykhanh@tnut.edu.vn
Tel:  097.299.2282

Giảng viên ĐH Bách Khoa Kyiv, Ucraina, 2005 ĐH Bách Khoa Kyiv, Ucraina, 2007     TOEFL-ITP 507
6 ThS. Bạch Văn Nam
Email: bachvannam@gmail.com
Tel: 093.666.5822
Phó trưởng bộ môn KTĐT Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2007 Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2011  (NCS-ĐHKTCN)   TOEFL-ITP 460
7 ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
Email: anh12lybk@gmail.com
Tel: 034.598.0721
Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam, 2007 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2015     TOEFL-ITP 503
8 ThS. Nguyễn Hoàng Việt
Email: vietcuong86vn@gmail.com
Tel: 098.426.4369  
 Giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2009 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2016  (NCS - Trung Quốc)   TOEFL-ITP 460
9 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Email: nguyenthituyethoa@tnut.edu.vn 
Tel: 038.995.3482
 Giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2013 Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam, 2017     TOEFL-ITP 503

 

Create by: danghien@tnut.edu.vn