TIN TỨC

Các đề tài dự án

Các đề tài dự án - Bộ môn Kỹ thuật Điện tử

Số thứ tự

Năm bắt đầu

Đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp đề tài

Mã số

1

2017

Nghiên cứu các chiến lược điều khiển tối ưu trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính

Bạch Văn Nam

Đại học 

ĐH2017-TN02-03

2

2017

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển cho mô hình động học máy bay

Phạm Duy Khánh

Cơ sở

T2016-85

3

2012

 Thiết kế mạch số học

 Bạch Văn Nam

 Chủ trì

 

 

4

 

2011

 

Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến

 

Mai Trung Thái

 

Đại học

 

 

5

 

2011

 

Điều khiển logia nhiệt theo nguyên tắc điều khiển ba vị trí ứng dụng PLC

 

Nguyễn Hoàng Việt

 

Chủ trì

 

 

6

 

2011

 

Ứng dụng của mạng neural trong việc nhận dạng, xấp xỉ hoá đối tượng và thiết kế bộ điều khiển theo mô hình mẫu cho đối tượng tuyến tính.

 

Đặng Thị Ngọc Ánh

Cơ sở

 

 

7

 

2010

 

Nghiên cứu về ống Nano Cacbon (Carbon nanotube - CNT) và các ứng dụng cơ bản của nó

 

Phạm Duy Khánh

Cơ sở

 

 

8

 

2010

 

Thiết kế các hệ thống số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

 

Bạch Văn Nam

Cơ sở

 

9

 

2009

Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển trung tâm cho trạm tuyển khoáng sản bằng thuỷ lực

 

Nguyễn Thế Cường

Cấp bộ

B2007-TN02-09

 

10

2009

 

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Kỹ thuật điện tử tương tự

 

Bạch Văn Nam

Cơ sở

 

 

11

 

2009

 Hàng đợi ưu tiên và ứng dụng trong mạng đa dịch vụ

 

Nguyễn Thị Hải Ninh

Cơ sở

 

 

12

 

2009

 Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển AT89C51 để điều khiển nhiệt độ cho hệ thống lồng ấp (lò sưởi) cho trẻ sơ sinh trong các bệnh viện

 

Mai Trung Thái

Cơ sở

 

 

13

 

2008

Ứng dụng của OFDM trong mạng không dây

 

Nguyễn Thị Hải Ninh

Cơ sở

 

 

15

 

2007

Ứng dụng vi điều khiển để thiết kế hệ thống phát hiện mục tiêu trên không

 

Mai Trung Thái

Cơ sở

 

 

15

 

2005

Ứng dụng vi điều khiển 80C51 để thiết kế hệ thống thu tín hiệu đa kênh ngẫu nhiên

 

Mai Trung Thái

Cơ sở

 

 

16

 

2004

“Hệ thống đo điện áp (một chiều/xoay chiều) hiển thị số”

 

Mai Trung Thái

Cơ sở

 

 

17

 

2004

 Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật của xung điện và trường nhiệt độ ở lớp vật liệu chế tạo máy khi gia công bằng xung điện

 

Mai Trung Thái

 Cơ sở

 

18

 

2003

Hệ thống đo điện áp (một chiều/xoay chiều) hiển thị số

 

Mai Trung Thái

 

Cơ sở

 

Create by: bachvannam@tnut.edu.vn