TIN TỨC

Phòng thí nghiệm

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

     02 PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ: PHONG 409TN VÀ PHÒNG 411 TN

Danh mục các môdul thí nghiệm, thực hành bộ môn Kỹ thuật điện tử đang hướng dẫn

Modul thí nghiệm, thực hành cơ sở nghành

Modul thí nghiệm, thực hành chuyên nghành

1. Modul thí nghiệm điện tử tương tự

1. Modul thực hành Kỹ thuật xung nâng cao

2. Modul thí nghiệm điện tử số

2. Modul thí nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử

3. Modul thí nghiệm mạch vi điên tử

3. Modul thực hành Kỹ thuật thiết kế bo mạch

4. Modul thí nghiệm điện tử tương tự số (LAB 203)

4. Modul thí nghiệm Mạch lọc tích cực

 

5. Modul thí nghiệm thiết kế mạch tích hợp tương tự

 

6. Modul thí nghiệm thiết kế mạch tích hợp số

 

7. Thực tập chuyên ngành (WSH 418)

 
MODUL THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH TÍCH HỢP SỐ
 
MODUL THÍ NGHIỆM MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ
 
MODUL THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ
 
SINH VIÊN THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT XUNG NÂNG CAO
 
MODUL THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
 
SINH VIÊN THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN
 
Create by: bachvannam@tnut.edu.vn