Các dự án nghiên cứu

Các giải pháp cho truyền thông qua đường truyền điện lực

Các giải pháp cho truyền thông qua đường truyền điện lực
  • Ứng dụng: Giám sát và quản lý tòa nhà; Hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường điện lực; Hệ thống quản lý nông trại; Hệ thống điều khiển đèn đường;
  • Trưởng nhóm nghiên cứu:    PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
  • Điện thoại liên hệ:  Khoa Điện tử:  0208 3847095
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn