Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2007

Đề tài NCKH sinh viên năm 2007

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

GVHD

1

Ứng dụng đồ thị SMITH tính toán phối hợp trở kháng cho đường dây truyền sóng

Vũ Trí Việt, K40IK

KS. Lê Duy Minh

2

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống truyền dẫn số.

Lương Xuân Trường, K40IK

KS. Đoàn Thanh Hải

3

Mã sửa lỗi và điều chế kết hợp.

Phan Đình Khải, K39IH

ThS. Đào Huy Du

4

Mã trải phổ trong CDMA.

Nguyễn Đình Ngọc, K39IH

ThS. Đào Huy Du

5

Tối ưu hoá chiều cao antena trong khi thiết kế tuyến viba số.

Nguyễn Văn Giáp, K39ĐTVT

TS. Nguyễn Thanh Hà

6

Các giải pháp tăng dung lượng trong mạng GSM.

Nguyễn Trọng Tạ, K39ĐTVT

KS. Nguyễn Tuấn Minh

7

Nghiên cứu về mạng thông minh.

Ma Quang Trung, K39ĐTVT

KS. Nguyễn Tuấn Minh

8

Tìm hiểu quá trình điều chế số ứng dụng trong modem truyền thông điện lực.

Phạm Anh Tú, K40ĐTVT9

ThS. Nguyễn Phương Huy

9

Hệ thống nhà thông minh và hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

Trần Ngọc Bắc, K39ĐTVT

TS. Nguyễn Thanh Hà

10

Điều khiển hệ thống điện từ xa thông qua bộ điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại.

Nguyễn Văn Thiết, K39MT

KS. Nông Minh Ngọc

11

Ứng dụng vi điều khiển PIC để xây dựng modul vào ra ghép nối với máy tính.

Nguyễn Hoàng Cương, K39MT

KS. Nguyễn Văn Huy

12

Thiết kế lịch vạn niên điện tử dựa trên IC thời gian thực DS12C887 và vi điều khiển 8051.

Trần Cao Hoàng, K39MT

KS. Nguyễn Tiến Duy

13

Điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng PLC.

Đỗ Trí Biên, K39ĐTVT

KS. Nguyễn Tiến Duy

14

Xây dựng chương trình hỗ trợ việc tra cứu các hàm API của Windows.

Nguyễn Văn Khai, K39MT

KS. Nguyễn Tiến Duy

15

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống quản lý cán bộ, nhân viên bằng thẻ.

Phạm Ngọc Phương, K39MT

TS. Ngô Như Khoa

16

Nghiên cứu chuẩn truyền thông công nghiệp CAN, ứng dụng thiết kế modul đo lường, điều khiển giao tiếp theo chuẩn CAN

Phạm Ngọc Phương, K39MT

KS. Nguyễn Tuấn Linh

17

Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan sàng sử dụng vi điều khiển họ 8051.

Trần Cao Hoàng, K39MT

KS. Nguyễn Tuần Linh

18

Nghiên cứu phương pháp xác định tham số cho mô hình ARMA của động cơ điện một chiều.

Đào Đức Việt, K39IG

ThS. Nguyễn Hoài Nam

19

Ứng dụng vi điều khiển Psoc trong điều khiển cửa tự động.

Nguyễn Đức Viền, K38IB

KS. Bùi Mạnh Cường

20

Nghiên cứu truyền dẫn không dây UWB đa người dùng.

Nguyễn Đình Thiện, K40ĐTVT 

KS. Nguyễn Thị Biên

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn