Thực hành - thí nghiệm

SINH VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ VỚI NHIỆM VỤ THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Với sứ mạng ấy, là một đơn vị đào tạo trong trường, Khoa Điện tử xác định Công tác Thực hành - Thí Nghiệm rất quan trong đối với các kỹ sư 4.0 tương lai.
“ Học đi đôi với hành” câu nói này luôn luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên Khoa Điện tử nói riêng và sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp nói chung. Sau những giờ học lý thuyết trên giảng đường sinh viên được thực hành, thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong Khoa

 

 Các thầy cô giáo đang hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm tại

Phòng thí nghiệm Bộ môn Điện tử viễn thông

Một số hình ảnh tại các phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện tử:

 

 

 

 Một số hình ảnh tại các phòng thí nghiệm Bộ môn Đo lường điều khiển:

 

Một số hình ảnh tại phòng thí nghiệm Bộ môn Tin học công nghiệp:

 

 
 

 Một buổi thực hành môn Tin học trong kỹ thuật tại phòng máy thư viện nhà trường

 

 Bên cạnh đó những giờ làm đồ án môn học, đề tài thực tập chuyên ngành,... các bạn sinh viên cũng cùng nhau làm tại phòng thí nghiệm của các bộ môn trong Khoa.

Một buổi làm Đồ án môn học Hệ thống nhúng của Nhóm 1 – lớp K54KMT tại phòng TN - 410 Bộ môn Tin học công nghiệp:

 

 

Phòng thí nghiệm với các bạn sinh viên Khoa Điện tử không chỉ là nơi các bạn sinh viên thực hiện các bài thực hành thí nghiệm của các môn học, mà còn là nơi các bạn sinh viên cùng nhau được thỏa sức khám phá, triển khai ý tưởng, rèn luyện các kỹ năng làm việc thực tế,  kỹ năng làm việc nhóm...chuẩn bị hành trang để các bạn sinh viên - Những Kỹ sư tương lai xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

BCN Khoa Điện tử

 

 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn