Thực hành - thí nghiệm ĐTVT

Một số hình ảnh sinh viên Điện tử viễn thông với công tác thực hành thí nghiệm

Một số hình ảnh sinh viên Điện tử viễn thông với công tác thực hành thí nghiệm

            Hiện nay, vấn đề sinh viên tốt nghiệp khi ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động đang được xã hội rất quan tâm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân các em thiếu kiến thức thực tế và năng lực làm việc. Chính vì vậy, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội là phải tăng cường công tác thực hành thực tập, đặc biệt đối với các trường đại học định hướng thực hành và định hướng ứng dụng. Vì vậy, bên cạnh việc đưa sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đi thực tập, thực tế ở các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh thì các em sinh viên ngành Điện tử Viễn thông còn được học tập, thí nghiệm và thực hành rất nhiều nội dung chuyên ngành. Đồng thời, các em còn có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hướng dẫn tận tình, nhiệt huyết của các thầy cô trong công tác thí nghiệm - thực hành chuyên môn. Dưới đây là một số nội dung các em được thực hành - thí nghiệm với các thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ cho chuyên ngành Điện tử Viễn thông:

1. Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp với công tác thực hành - thí nghiệm của bộ môn Điện tử Viễn thông

Thầy PGS.TS Nguyễn Duy Cương - Hiệu trưởng nhà trường

theo dõi các em sinh viên thực hành môđul Điện thoại di động

2. Sinh viên thực hành lắp đặt và thiết lập hệ thống truyền hình

 

3. Thực hành thiết lập truyền dẫn hệ thống Tổng đài số

 

4. Hướng dẫn sinh viên thực hành hàn nối cáp sợi quang

 

5. Sinh viên thực hành đo và xác định suy hao sơi quang

 

 6. Sinh viên thực hiện thí nghiệm

7. Sinh viên Quốc tế được trực tiếp thao tác thực hành - thí nghiệm

 

Một buổi thực hành - thí nghiệm của nhóm sinh viên

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn