Thông báo

Thông báo xét chọn sinh viên nhận giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Xét chọn sinh viên nhận giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 năm 2020

 

  • Hai hạng mục giải thưởng là Nghị Lực (10 triệu đồng/ sinh viên) và Triển vọng (10 triệu đồng/ sinh viên)
  • Đối tượng - Điều kiện xét chọn - Hồ sơ chi tiết trong file đính kèm
  • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Trước ngày 30/06/2020 - tại Phòng Công tác HSSV - Phòng 208 - Nhà Hiệu Bộ
Create by: jinny.711990@gmail.com

Tải file đính kèm