Tuyển dụng

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp Cán bộ nguồn Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) năm 2023

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp Cán bộ nguồn Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) năm 2023

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp  Cán bộ nguồn Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) năm 2023

Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 300 cán bộ nguồn nhằm tăng cường vào đội ngũ cán bộ chất lượng cao của tập đoàn tại Việt Nam.

Đối tượng tuyển dụng

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp các Khoa: Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ,...

Thời gian và địa điểm

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và thi tuyển, phỏng vấn trực tiếp:

  • Thời gian: 08h00 đến 16h00, thứ 7 ngày 15/04/2023
  1.  Từ 08h00 đến 09h30: Giới thiệu về Tập đoàn, Sinh viên hỏi đáp
  2.  Từ 9h30 đến 11h45: Thi viết (IQ, Tiếng Anh, chuyên ngành)
  3.  Buổi chiều từ 13h00 đến 16h00: Phỏng vấn.
  • Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

Link đăng ký

TẠI ĐÂY

 

 

 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn