BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sĩ

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

PGS. TS. Đào Huy Du
Tel: 091 2347222
Email:  daohuydu@tnut.edu.vn
Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Trường ĐH Oklahoma - 2 tháng TOEFL-ITP 450

2

 TS. Nguyễn Tiến Duy

Tel: 091 3573435

Email: duy.infor@tnut.edu.vn

Phó Trưởng khoa

Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Trường ĐH CNTT&TT

Viện Công Nghệ Thông Tin, Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam

 

ĐH VB2 Tiếng Anh

3

TS. Nguyễn Phương Huy

Tel:     091 2488515          
Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện Tử

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 510