Đào tạo hệ đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Tin học công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính
  • Mã ngành: 7480106
  • Chuyên ngành: Tin học công nghiệp          
  • Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung        
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 

Nội dung đào tạo:

+ Các hệ thống nhúng, thiết bị điện tử thông minh, nhà thông minh, rôbôt.

+ Các phần mềm ứng dụng trên máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử thông minh.

+ Website thương mại điện tử, website thông tin, ...

+ Game và Đồ họa cho thiết bị di động và máy tính.

+ Quản trị và giám sát an ninh mạng

Thời gian học:

+ Trình độ kỹ sư (Chính Quy và Vừa học vừa làm): 4.5 năm

+ Trình độ cử nhân: 4 năm

+ Liên thông, Văn Bằng 2: 2 năm

Chi tiết về chương trình đào tạo xem Tại Đây

Create by: jinny.711990@gmail.com