Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2006

Đề tài NCKH cấp trường năm 2006

 Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

1

Nhiễu giữa các ký hiệu - ISI (Intersymbol interference) trong hệ thống truyền dẫn số. Các phương pháp hạn chế ISI.

KS. Lê Duy Minh

2

Nghiên cứu các mạch vòng khoá Pha(PLL – Phase Locked Loop) để đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số mạng viễn thông

KS. Đoàn Thanh Hải

3

Ứng dụng biến đổi Wavelet cho nén tín hiệu hình ảnh

ThS. Nguyễn Phương Huy

4

Đồng bộ mạng viễn thông

KS. Nguyễn Tuấn Minh

5

Xử lý tín hiệu số (Kiểm soát lỗi trong truyền thoại)

ThS. Đào Huy Du

6

Xây dựng chương trình quản lý thi trắc nghiệm

KS. Đỗ Duy Cốp

7

Ứng dụng mạng Nơron nhận dạng đối tượng có đặc tính động học và phi tuyến

KS. Nguyễn Hoài Nam

8

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Đo lường và thông tin công nghiệp”

TS. Nguyễn Hữu Công

9

Thiết kế Modul tự động báo giờ giảng đường dựa trên họ vi điều khiển 8051

TS. Ngô Như Khoa

10

Thiết kế modul điều khiển không dây vạn năng dựa trên hệ vi điều khiển 8051

KS. Nguyến Tiến Duy

11

Nghiên cứu giao diện USB và phương pháp ghép nối thiết bị ngoại vi qua giao diện USB của máy PC

KS. Nguyễn Tuấn Linh

12

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học:”Hệ thống thông tin và mạng máy tính”

KS. Nguyễn Tuấn Dũng

13

Mô phỏng các bộ mã chống nhiễu dùng phần mềm Electronics Workbench – Multisim 8

KS. Nguyễn Thị Biên

14

Loại trừ nhiễu phân cực chéo trong truyền thông Vi ba

KS. Đào Thị Nhuần

15

Thiết kế cơ sở dữ liệu Client – Server với cấu trúc 3 lớp

ThS. Nguyễn Thị Hương

16

Ứng dụng vi điều khiển Onchip 89C52 để thiết kế hệ thu tin đa kênh ngẫu nhiên

ThS. Mai Trung Thái

17

Nghiên cứu chế tạo máy tính công nghiệp điều khiển trạm tuyển than tại mỏ than Phấn Mễ – Công ty Gang Thép Thái Nguyên

KS. Nguyễn Thế Cường

18

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu”

GVC.ThS. Ôn Ngũ Minh

19

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Vi xử lý - Vi điều khiển”

TS. Ngô Như Khoa

20

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Xử lý tín hiệu số”

TS. Nguyễn Thanh Hà

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn