Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2010

Đề tài NCKH sinh viên năm 2010

Stt

 Đề tài

Mục tiêu & nội dung

 Chủ nhiệm

GVHD

 1

SV2010-01: Ứng dụng vi điều khiển trong hệ thống cân băng định lượng

Thiết kế hệ thống cân băng định lượng theo sản lượng đặt trước. Thiết kế hệ thống chuyển đổi AD, DA, tính toán PID nhằm đo khối lượng tức thời, điều khiển vận tốc động cơ sao cho khối lượng sản phẩm được cân đúng yêu cầu

Nguyễn Duy Du K41KMT

Ths. Tuấn Anh 

 2

SV2010-02: Tìm hiểu giao thức bluetooth, ứng dụng trong trao đổi thông tin giữa máy tính với điện thoại.

Tìm hiểu các kỹ thuật lập trình giao tiếp thông qua chẩn bluetooth. Tìm hiểu giao thức giao tiếp, tìm hiểu các thuật toán truyền nhận file.

Nguyễn Nam Khánh K41MT       

Ths. Nguyễn Tuấn Anh 

 3

SV2010-03: Ứng dụng vi điều khiển 16F877A trong điều khiển robot tự động.

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A trong thiết kế bộ điều khiển trung tâm cho robot tự động với các modul: Điều khiển động cơ 1 chiều. Điều khiển hành trình dùng cảm biến tiệm cận và công tắc hành trình

Nguyễn Văn Huy K41KMT   

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

 4

SV2010-04: Nghiên cứu một số phương pháp tấn công mạng máy tính qua Internet và giải pháp phòng chống.

Tìm hiểu các vấn đề chung về hệ thống và các dịch vụ cung cấp trên mạng Internet. Tìm hiểu các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật thường có trên một số hệ thống cung cấp dịch vụ, các phương thức tấn công mạng phổ biến và các biện pháp phòng chống.Thiết lập các chính sách bảo mật đối với hệ thống.

Nguyễn Xuân Thành K42KMT

Ths.Nguyễn Tuấn Anh

 5

SV2010-05: Thiết kế mudul điều khiển đèn giao thông có phân biệt giờ cao điểm.

Tìm hiểu bài toán điều khiển đèn giao thông, xây dựng giải pháp điều khiển dựa trên Vi điều khiển PIC và IC thời gian thức 1307.
Tìm hiểu các thuật toán và các yếu tố anh hưởng trong bài toán điều khiển đèn giao thông. Thiết kế xây dựng chương trình và module điều khiển

Phạm Văn Thắng K41KMT 

KS. Lâm Hoàng Bình

 6

SV2010-06: Ứng dụng ADC trong điều khiển robot dò đường theo vạch

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A trong thiết kế bộ điều khiển trung tâm cho robot tự động với các nội dung cụ thể: Nghiên cứu modul ADC trong vi điều khiển PIC. Xây dựng giải thuật và chương trình điều khiển hành trình của robot theo vạch trắng sử dụng ADC

Hồ Hải Hòa K41KMT

KS. Lâm Hoàng Bình

 7

SV2010-07: Nghiên cứu hệ thống điều khiển phân tán (DCS) áp dụng cho nhà may xi măng

Hiểu rõ bản chất về điều khiển phân tán trong nhà máy xi măng. Cách thức giao tiếp, truyền thông lập trình, giao diện với người. Điều kiện hiểu và áp dụng điều khiển phân tán DCS vào hệ thống thực Nhằm đưa ra phương pháp điều khiển tối ưu.

Bùi Đình Hiệp K41ĐĐK            

ThS. Nguyễn Văn Chí

 8

SV2010-08: Nghiên cứu hệ thống điều khiển phân tán (DCS) trong nhà máy thủy điện

Nghiên cứu hệ thống điều khiển phân tán, các cấu trúc của hệ thống điều khiển phân tán, các hệ DCS dựa trên nền PLC, PC, kiến trúc FCS. Thiết kế hệ thống điều khiển phân tán cho điều khiển hệ thống bảo vệ của nhà máy thủy điện

Nguyễn Thế Khuyến K41 ĐĐK      

ThS. Nguyễn Văn Chí

 9

SV2010-09: Ứng dụng PLC vào điều khiển biến tần cho nâng hạ điện cực lò hồ quang

Tìm hiểu về PLC và ứng dụng PLC trong công nghiệp. Tìm hiểu phần mềm lập trình và ngôn ngữ lập trình cho PLC. Đưa ra phương án cụ thể, sơ đồ nguyên lý, lập trình mô phỏng cho qua trình điều khiển biến tần cho nâng hạ điện cực lò hồ quang

Trần Văn Huy K41ĐĐK            

ThS. Bùi Mạnh Cường

 10

SV2010-10: Ước lượng các tham số quá trình và băng thông kênh thông tin

Tìm hiểu về công nghệ Ofdm và hệ thống Momo
Các phương pháp ước lượng kênh Mimo Ofdm
Nêu được các phương pháp ước lượng kênh và so sánh giữa chúng

Nguyễn Việt Hải Linh  K42DVT

ThS. Đào Huy Du

 11

SV2010-11: Nhận dạng tham số quá trình hệ biểu diễn trong không gian trạng thái

Biểu diễn hệ động học trên không gian trạng thái

Doãn Ngọc Giang  K42DVT

ThS. Đào Huy Du

 12

SV2010-12: Ứng dụng vi điều khiển PIC thiết kế mạch chống trộm dùng tia hồng ngoại

Nghiên cứu họ vi điều khiển PIC từ đó có thể ứng dụng xây dựng các bài toán trong thực tế. Xây dựng module dựa trên PIC và tia hồng ngoại phát hiện xâm nhập

Nguyễn Như Lạc K42KMT

ThS. Nguyễn Tiến Duy

 13

SV2010-13: Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý phân công giảng dạy của cán bộ Khoa Điện tử.

Chương trình có thể báo cáo được khối lượng giảng dạy theo cá nhân, bộ môn, khoa, với các thông tin như: lớp, địa điểm, thời gian giảng dạy, …Có thể báo cáo theo các điều kiện về địa điểm, thời gian, …

Vi Khánh Trúc K41KMT

ThS. Nguyễn Tiến Duy

 14

SV2010-14: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số  đến độ quá điều chỉnh trong bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử.

Tìm ra mối quan hệ ràng buộc của bộ tham số trong cấu trúc đại số gia tử tuyến tính được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển với lượng quá điều chỉnh tại các điểm làm việc khác nhau. Tối ưu hóa bộ tham số để lượng quá điều chỉnh giới hạn trong một miền xác định. Thiết kế bộ điều khiển bằng đại số gia tử cho một đối tượng cụ thể và sự ảnh hưởng của các tham số đến độ quá điều chỉnh; ảnh hưởng của tập luật đến đặc tính đầu ra.

Nguyễn Nam Khánh K41MT     

ThS. Nguyễn Tiến Duy

 15

SV2010-15: Ứng dụng Encoder trong thiết kế bộ điều khiển máy cắt theo độ dài

Thiết kế bộ điều khiển đo và cắt theo độ dài vật cần cắt (gạch, thép…) sử dụng vi điều khiển 8051 và encoder.
Nghiên cứu cơ chế và phương pháp ghép nối vi điều khiển với encoder. Xây dựng modul điều khiển. Xây dựng thuật toán và viết chương trình điều khiển.

Phạm Huy Hùng K41KMT           

Ths. Phùng T. Thu Hiền 

 16

SV2010-16: Xây dựng Website quản lý bán hàng qua mạng (thương mại điện tử) cho công ty máy tính IEC Thái Nguyên

Hiểu ngôn ngữ, xây dựng phần mềm đẹp, dễ sử dụng, bảo mật, an toàn, có hiệu quả cao. Chương trình quản lý bán hàng qua mạng cho công ty máy tính IEC Thái Nguyên

Lỗ Quang Trung K42KMT

Ths.Phùng Thị Thu Hiền

 17

SV2010-17: Nghiên cứu các giao thức báo hiệu trong mạng NGN (Next General Network)

Tìm hiểu tổng quan mạng thế hệ mới NGN.           Phân tích hoạt động của các giao thức báo hiệu trong mạng.

Nguyễn Hữu Tuấn K41ĐVT

ThS. Phan Thanh Hiền

 18

SV2010-18: Tìm hiểu nguyên tắc điều khiển biến tần Commander SE thông qua mode Terminal Control, xây dựng module sử dụng vi điều khiển cho phép cài đặt tốc độ mong muốn.

Ứng dụng vi điều khiển vào bài toán điều khiển biến tần. Thiết kế modul điều khiển biến tần Commander SE ở mode Terminal Control

Trần Thanh Minh K42KMT

Ths. Nguyễn Văn Huy

 19

SV2010-19: Tìm hiểu một số kỹ thuật xử lý và nhận dạng ảnh, ứng dụng thiết kế giải pháp phát hiện xâm nhập thông qua WebCam.

Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý và nhận dạng ảnh, kỹ thuật đọc ảnh từ WEBCAM. Xây dựng giải pháp phát hiện xâm nhâp thông qua nhận dạng ảnh từ WEBCAM.

Nguyễn Văn Hùng K41KMT

Ths. Nguyễn Văn Huy

 20

SV2010-20: Tìm hiểu các phương pháp mã hóa và điều chế trong công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực (Power Line Communication)

Đánh giá và lựa chọn các phương pháp mã hóa và điều chế phù hợp cho truyền thông trên đường dây điện lực. 
Nghiên cứu hệ thống PLC, phân tích khó khăn gặp phải khi truyền tín hiệu trên đường điện lực. Nghiên cứu các kỹ thuật điều chế và mã hóa thông tin. Ứng dụng của điều chế và mã hóa trong PLC. Đánh giá và lựa chọn kỹ thuật tối ưu, mô phỏng chứng minh các kết quả trên Matlab

Hoàng Trung Hiếu K42ĐVT           

ThS. Nguyễn Phương Huy

 21

SV2010-21: Nghiên cứu và ứng dụng hệ mờ thích nghi để điều khiển nhiệt độ lò nung liên tục

Mục tiêu: Xây dựng thuật toán điều khiển mờ thích nghi để điều khiển nhiệt độ lò nung liên tục.
Nội dung: Nghiên cứu lý thuyêt về điều khiển mờ; Tìm hiểu hệ thống nung phôi nhà máy; Xây dựng thuật toán thiết kế bộ điều khiển

Mẫn Xuân Được - K41ĐK
Nguyễn Văn Chí - K41ĐK

PGS.TS Lại Khắc Lãi

 22

SV2010-22: Thiết kế hệ thống đun nước nóng sử dụng năng lượng gió

Mục tiêu: Tính toán thiết kế hệ thống đun nước nóng sử dụng cho một căn hộ (4-5 người)
Nội dung chính: Nghiên cứu các tài liệu về năng lượng gió và việc sử dụng năng lượng gió trên thế giới và ở VN; Xây dựng cấu trúc hệ thống, tính toán thiết kế tuốc bin gió và các bộ phận khác

Lê Văn Dũng Lớp: K41ĐK
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Hữu Thạo       

PGS.TS Lại Khắc Lãi

 23

SV2010-23: Ứng dụng vi điều khiển trong theo dõi bệnh nhân tim mạch

Tìm hiểu cơ chế giải pháp đo tín hiệu tim mạch. Tìm hiểu phương pháp khuếch đại, ghép nối tín hiệu đo với vi điều khiển. Xây dựng modul hoàn chỉnh và lập trình điều khiển cho thiết bị

Nguyễn Văn Tình K41KMT

Ths.Nguyễn Tuấn Linh

 24

SV2010-24: Thiết kế, xây dựng giải pháp đăng ký và xếp hàng tự động sử dụng vi điều khiển kết hợp với Máy tính, ứng dụng cho bài toán đăng ký khám bệnh ở các bệnh viện hoặc phòng khám.

Mục tiêu là tìm hiểu kỹ thuật lập trình vi điều khiển và thiết kế giao thức truyền thông khi thiết kế mạng vi điều khiển

Nguyễn Trọng Nghĩa K42MT

Ths.Nguyễn Tuấn Linh

 25

SV2010-25: Thiết kế modul giám sát và báo cháy tự động dùng vi điều khiển

Nghiên cứu cơ chế và phương pháp ghép nối vi điều khiển với các cảm biến nhiệt, cảm biến quang, và cảm biến khói. Xây dựng modul điều khiển. - Xây dựng giải thuật và chương trình điều khiển.

Đào Văn Trường K41KMT           

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 26

SV2010-26: Thiết kế và lập trình mạng vi điều khiển dùng RS485 và giao thức Modbus

 Nghiên cứu họ vi điều khiển PIC. Tìm hiểu chuẩn truyền dẫn RS485. Tìm hiểu giao thức mạng Modbus. Thiết kế mạng và lập trình điều khiển ở cả hai phía master và slave theo chuẩn Modbus

Nguyễn Minh Tuấn K41KMT           

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 27

SV2010-27: Nghiên cứu khả năng bảo mật thông tin trong hệ thống mạng không dây (Wi-fi)

Nghiên cứu khả năng bảo mật trong một hệ thống mạng không dây. Cơ chế truyền tin và một số hình thức tấn công mạng phổ biến. Các phương pháp bảo mật trong mạng không dây bằng IDS

Nguyễn Văn Khâm K42KMT           

ThS. Trần T. Ngọc Linh

 28

SV2010-28: Thiết lập mô hình truyền thông cho dịch vụ truyền hình hội nghị phục vụ cho các trường trong ĐHTN

Nghiên cứu mô hình truyền thông vật lý trên nền hệ thống thông tin quang đã có. Liên kết các thiết bị truyền hình hội nghị trong các cơ quan. Bảo mật thông tin hội nghị.
Cơ cấu cơ quan trong ĐHTN; lập mô hình truyền hình hội nghị; cấu hình thiết bị truyền hình hội nghị; cấu hình mạng.

Nguyễn Văn Minh K42DVT

ThS. Lê Duy Minh

 29

SV2010-29: Ứng dụng vi điều khiển PIC ứng dụng thiết kế modul bật tắt đèn thông minh.

Thiết kế giải pháp bật tắt đèn khi có người vào, ra phòng. Tìm hiểu cấu trúc và kỹ thuật lậ trình cho VĐK PIC. Thiết kế xây dựng chương trình và module điều khiển

Nguyễn Văn Tuấn K41MT

ThS. Tăng Cẩm Nhung 

 30

SV2010-30: Ứng dụng Matlab mô phỏng quá trình điều chế số tín hiệu

Mô phỏng được các phương pháp điều chế số bằng matlab

Quách Mạnh Duy   K42ĐVT 

ThS. Trần Anh Thắng 

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn