NGÀNH K THUT ĐIU KHIN VÀ T ĐNG HÓA

                 CHUYÊN NGÀNH:  KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN (Control Engineering)

               https://en.wikipedia.org/wiki/Control_engineering

A. Giới thiệu về chuyên ngành kỹ thuật điều khiển

 

B. Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển làm việc gì/ở đâu?

 

C. Chương trình đào tạo

 

D. Đội ngũ giảng dạy và cơ sở vật chất

+ Cán bộ giảng viên: Gồm các PGS, TS và các Nghiên cứu sinh học tập trong nước và nước ngoài

 + Cơ sở vật chất thí nghiệm, thực hành: 03 phòng thí  nghiệm có đầy đủ thiết bị thực hành, thí nghiệm

 

E. Liên hệ

Bộ môn Đo lường & Điều khiển

KHOA ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ:  Đường 3-2, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên

Email: ngchi@tnut.edu.vn

Website: https://fee.tnut.edu.vn/nganh-ky-thuat-dieu-khien-dt4.html

Tel: 0944.122.388 – PGS.TS Nguyễn Văn Chí

 

 

 

Create by: hotro.vtd@gmail.com

Tải file đính kèm