Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2007

Đề tài NCKH cấp trường năm 2007

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

1

Khắc phục méo trong hệ thống viba số M-QAM

KS. Đào Thị Nhuần

2

Phân tích - thiết kế hệ thống chấm thi trắc nghiệm hoàn toàn tự động.

KS. Phan Thanh Hiền

3

Khử nhiễu xuyên sóng mang ICI (Inter – Carrier Interference) trong hệ thống OFDM bằng phương pháp tự triệt SC (Self cancellation)

KS. Trần Anh Thắng

4

Antena thông minh (Smart Antena) – cơ sở lý thuyết và khả năng áp dụng cho thông tin di động.

KS. Lê Duy Minh

5

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình mạng neuron.

KS. Nghiêm Văn Tính

6

Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý bán hàng

KS. Đỗ Duy Cốp

7

Nghiên cứu vi điều khiển học PIC, xây dựng modul giao tiếp vi điều khiển với thẻ nhớ SD.

KS. Nguyễn Tuấn Linh

8

Xây dựng chương trình quản lý đoàn viên, trường ĐH KTCN.

KS. Nguyễn Tuấn Anh

9

Ứng của OFDM trong mạng không dây.

KS. Trịnh Thị Hà

10

Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý văn phòng Khoa Điện tử.

ThS. Vũ Thị Thuý Thảo

11

Phương pháp xây dựng cơ sở dứ liệu trong các bài tán quản lý thực tế.

KS. Nguyễn Tuấn Dũng

12

Nghiên cứu các phương pháp thiết kế bộ quan sát trạng thái cho robot

ThS. Nguyễn Văn Chí

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn