Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2011

Đề tài NCKH sinh viên năm 2011

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

GVHD

 1

Nghiên cứu về truy nhập gói tốc độ cao trong hệ thống thông tin di động

Nguyễn Ngọc Diệp-K42DTVT
Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hồng-K43DVT 

ThS. Đào Huy Du

 2

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình AutoIt,  áp dụng viết chương trình hướng dẫn học bộ phần mềm nguồn mở Open Offices

Lê Trung Thành - Lớp: K43KMT

ThS. Nguyễn Tuấn Anh (MT)

 3

Nghiên cứu giải thật di truyền áp dụng cho bài toán lập lịch giảng đường

Nguyễn Minh Khôi-K43KTMT

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 4

Thiết kế modul điều khiển máy cắt sử dụng vi điều khiển

Ngô Quang Hưng-K43KTMT 

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

 5

Tổng đài truy vấn điểm sinh viên sử dụng tin nhắn di động

Nguyễn Đắc Thắng-K43KTMT

ThS. Võ Phúc Nguyên

 6

Xây dựng modul truyền thông không dây bằng sóng radio ghép nối với vi điều khiển AVR Atmega16

Trần Thị Thúy An -  Lớp: K43ĐVT 

TS. Nguyễn Thanh Hà

 7

Thiết kế hệ thống truyền số liệu không dây qua sóng radio sử dụng vi điều khiển PIC

Đỗ Thái Hoàn - K43ĐVT 

ThS. Nguyễn Phương Huy

 8

Nghiên cứu sử dụng phần mềm NETSIM thiết kế, mô phỏng hoạt động, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của mạng máy tính

Nguyễn Huy Toán  - K43ĐVT

ThS. Nguyễn Phương Huy

 9

Thử nghiệm giải thuật Dijsktra trong môi trường lưới cho đồ thị có số đỉnh lớn

Nguyễn Văn Tới - Lớp: 43KMT

ThS. Tăng Cẩm Nhung

 10

Nghiên cứu về giao diện vô tuyến của WCDMA_UMTS

Nguyễn Thành Long - K42DVT
Trần Công Hưng - K43DVT

ThS. Đào Huy Du

 11

Nghiên cứu về mã xoắn trong truyền thông và mô phỏng hệ thống bằng phần mềm Matlab

Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Quang Đà - K43ĐTVT

ThS. Trần Anh Thắng

 12

Ứng dụng phần mềm nukeviet để xây dựng website cho khoa Điện Tử - Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp

Nguyễn Việt Dũng, K43KMT

ThS. Phùng Thị Thu Hiền

 13

Điều tiết ánh sáng thông minh cho hộ gia đình

Trần Thế Giang, Trịnh Thanh Quảng Sơn - K43KMT

ThS. Nguyễn Tuấn Anh (MT)

 14

Ứng dụng vi điều khiển 89C51 để chế tạo khóa số

Vũ Đình Thăng, Hà Công Lực - K43KDT

Ths. Bạch Văn Nam

 15

Nghiên cứu ứng dụng công cụ Systemview trong mô phỏng giải quyết các bài toán viễn thông.

Nguyễn Thị Xuyên, Lê Doãn Huy, Đỗ Duy Thành - K43DVT

ThS. Phan Thanh Hiền

 16

Xây dựng mô hình hệ thống truyền dẫn MQAM để tính toán giải tích chất lượng BER của hệ thống

Đinh Đức Thịnh, Nguyễn Công Luyện, Nguyễn Quốc Việt - K43DVT

ThS. Đoàn Thanh Hải

 17

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống trả lời tự động thông tin quy chế đào tạo qua môi trường tin nhắn nhanh

Nguyễn Thị Bích Điệp - 
Lớp 43SKT

Ks. Đỗ Duy Cốp

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn