Giới thiệu

Các đề tài dự án

Các đề tài dự án Bộ môn Tin học Công nghiệp

STT Thời gian Tên đề tài Tác giả Loại đề tài
1 2005  Phân lớp đối tượng bằng phương pháp Support Vector Machine Vũ Việt Vũ Cấp cơ sở
2 2005 Cứu dữ liệu trên đĩa cứng theo định dạng FAT32 Nguyễn Tiến Duy Cấp cơ sở
3 2006 Thiết kế Modul tự động báo giờ giảng đường dựa trên họ vi điều khiển 8051 Ngô Như Khoa Cấp cơ sở
4 2006 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học “Vi xử lý - Vi điều khiển” Ngô Như Khoa Cấp cơ sở
5 2006 Nghiên cứu giao diện USB và phương pháp ghép nối thiết bị ngoại vi qua giao diện USB của máy PC Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
6 2006 Xây dựng chương trình quản lý thi trắc nghiệm Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
7 2007 Nghiên cứu vi điều khiển học PIC, xây dựng modul giao tiếp vi điều khiển với thẻ nhớ SD Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
8 2007 Thiết kế modul điều khiển không dây vạn năng dựa trên hệ vi điều khiển 8051 Nguyễn Tiến Duy Cấp cơ sở
9 2007 Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý bán hàng Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
10 2008 Nghiên cứu và thiết kế vi mạch VLSI sử dụng công nghệ FPGA ứng dụng trong thiết kế vi mạch phục vụ ghép nối máy tính và truyền thông Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
11 2008 Nghiên cứu mô hình kiến trúc máy tính song song và áp dụng vào một số ứng dụng phức tạp Tăng Cẩm Nhung Cấp cơ sở
12 2008 Thiết kế mạng vi điều khiển truyền thông RS 232 một dây tín hiệu, ứng dụng trong hệ thống đọc và quản lý trạm bán xăng-dầu trên máy tính. Nguyễn Tuấn Anh Cấp cơ sở
13 2008 Nghiên cứu kiến trúc cơ sở dữ liệu tích hợp. Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
14 2008 Một số biến thể của mạng Nơ ron Hopfield và ứng dụng giải quyết vấn đề tối ưu tổ hợp Trần Thị Ngọc Linh Cấp cơ sở
15 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật ghép nối máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Nguyễn Tuấn Linh Cấp đại học
16 2009 Thiết kế hệ thống điều khiển tập trung cho các máy gia công CNC Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
17 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Cấu trúc máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Nguyễn Văn Huy Cấp đại học
18 2009 Thiết kế chương trình mã hoá và sinh chữ ký điện tử, ứng dụng trong truyền thông văn bản Nguyễn Văn Huy Cấp cơ sở
19 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kiến trúc máy tính Nguyễn Tiến Duy Cấp đại học
20 2009 Điều khiển tốc độ động cơ bước theo sự biến thiên của nhiệt độ Nguyễn Tiến Duy Cấp cơ sở
21 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giao diện người - máy theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Phùng Thị Thu Hiền Cấp đại học
22 2009 Nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Phùng Thị Thu Hiền Cấp cơ sở
23 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Các hệ thống đa phương tiện theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Tăng Cẩm Nhung Cấp đại học
24 2009 Nghiên cứu công nghệ tính toán lưới và phát triển mô hình lập lịch do Buyya đề xuất vào hệ thống tính toán lưới Tăng Cẩm Nhung Cấp cơ sở
25 2009 Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Vi xử lý - Vi điều khiển Nguyễn Tuấn Anh Cấp đại học
26 2009 Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi ADC trong hệ thống cân động, áp dụng cho hệ thống cân tàu hỏa chở hàng Nguyễn Tuấn Anh Cấp cơ sở
27 2009 Kỹ thuật Ajax và ứng dụng Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
28 2009 Một số vấn đề trong cơ sở dữ liệu phân tán Trần Thị Ngọc Linh Cấp cơ sở
29 2009 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đồ họa máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Đặng Thị Hiên Cấp đại học
30 2010 Thiết kế hệ thống điều khiển tập trung cho các máy gia công CNC Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
31 2010 Ứng dụng hình học Fractal nhận dạng vùng văn bản trên ảnh đa cấp xám có cấu trúc phức tạp và nhiễu Nguyễn Văn Huy Cấp cơ sở
32 2010 Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron Võ Phúc Nguyên Cấp cơ sở
33 2010 Trích chọn đặc trưng âm thanh trong hệ thống tìm kiếm âm nhạc theo nội dung Phùng Thị Thu Hiền Cấp cơ sở
34 2010 Xây dựng các thuật toán lập lịch ứng dụng trong  môi trường tính toán lưới dựa trên hiệu năng của hệ thống Tăng Cẩm Nhung Cấp cơ sở
35 2010 Tìm hiểu lý thuyết hình học FRACTAL và ứng dụng trong việc cài đặt một số đường, mặt FRACTAL phổ biến Nguyễn Tuấn Anh Cấp cơ sở
36 2010 Tìm hiểu XML và ứng dụng XML để giao tiếp trong môi trường mạng Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
37 2010 Kỹ thuật lọc nhiễu trong xử lý ảnh số Đặng Thị Hiên Cấp cơ sở 
38 2010 Mạng nơron tự tổ chức (SOM) và một số ứng dụng Đặng Thị Hiên Cấp cơ sở 
39 2010 Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp Quận/Huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng  Trần Thị Thanh
Cấp cơ sở 
40 2010 Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trong xử lý lưu lượng trên nền mạng IP Nguyễn Phương Nhung Cấp cơ sở 
41 2011 - 2012 Nghiên cứu điều khiển ổn định hệ phức hợp sử dụng tính toán mềm Nguyễn Tuấn Linh Cấp đại học
42 2011 Nghiên cứu bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền Nguyễn Tuấn Linh Cấp cơ sở
43 2011 Nghiên cứu xây dựng toolbox cho Matlab sử dụng S-Function level 2  Nguyễn Văn Huy Cấp cơ sở
44 2011 Nghiên cứu một phương pháp mới giải bài toán tối ưu tĩnh với hàm mục tiêu có dạng đặc biệt Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
45 2011 Nghiên cứu mạng nơ ron Hopfield lượng tử Trần Thị Ngọc Linh Cấp cơ sở
47 2012 - 2013 Phương pháp trích chọn vector đặc trưng cho các hệ thống xử lý, nhận dạng âm nhạc số

Phùng Thị Thu Hiền Cấp cơ sở
48 2015 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục Nguyễn Văn Huy Cấp đại học
49 2016 Lấy quyết định nhóm với đánh giá dạng so sánh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên theo tiếp cận đại số gia tử TS. Nguyễn Tiến Duy Cấp cơ sở
50 2016 Nâng cao độ chính xác dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên việc kết hợp nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và kỹ thuật tối ưu bầy đàn ThS. Nghiêm Văn Tính Cấp cơ sở
51 2016 Thiết kế và xây dựng hệ thống sao chè tự động sử dụng nguồn nhiên liệu tái chế BioGas ThS. Tăng Cẩm Nhung Cấp cơ sở
52 2017 Ứng dụng xử lý ảnh vào việc phát hiện và chẩn đoán một số bệnh trên lá chè tại các vùng chè thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Tăng Cẩm Nhung Cấp cơ sở
53 2017 Xe lăn thông minh điều khiển bằng tiếng nói TS. Nguyễn Văn Huy Cấp cơ sở
54 2017 Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến phục vụ công tác đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ThS. Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
55 2017 Xây dựng website quản lý thông tin hội thảo quốc tế ICERA 2018 ThS. Đỗ Duy Cốp Cấp cơ sở
56 2017 Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực ThS. Nguyễn Tiến Duy Đề tài KH&CN cấp Bộ
Create by: danghien@tnut.edu.vn