Tin tức - Sự kiện

Hội nghị viên chức và người lao động Khoa Điện tử năm học 2023 - 2024

Hội nghị viên chức và người lao động Khoa Điện tử năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 20/06/2023, Khoa Điện tử - Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.

Đến tham dự Hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Trường; cùng với Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa Điện tử.

Phát biểu khai mạc hội nghị và trình bày báo có tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, PGS.TS Nguyễn Văn Chí đã nhấn mạnh: Năm học 2022 –2023 Khoa Điện tử nhìn chung đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao trong bối cảnh có nhiều thay đổi, từ việc chuyển sang dạy và học trong trạng thái bình thường mới khi dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ít nhiều tác động; việc thay đổi kế hoạch học tập từ 2 học kỳ chính, 1 học kỳ phụ sang kế hoạch học tập vớ 3 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ; bổ xung thêm một ngành đào tạo trình độ đại học và một ngành đào tạo trình độ Tiến sỹ; sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự của cấp uỷ và Ban chủ nhiệm khoa, công đoàn, đoàn thanh niên.

PGS.TS Nguyễn Văn Chí cũng đã tổng kết lại được những thành tích mà Khoa Điện tử đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 như công tác giảng dạy, nghiên cứu Khoa học, báo chí, chuyển giao công nghệ, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, công tác công đoàn, đoàn thể,... và những kết quả này đã thể hiện rõ trong các bảng biểu trong quyển báo cáo.

Song bên cạnh những thành quả đã đạt được, PGS.TS Nguyễn Văn Chí cũng đề cập một số điểm còn hạn chế trong các hoạt động của Khoa, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2023- 2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, các quy chế, quy định của Khoa và Nhà trường với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học; chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; Hiệu quả công tác quản lý học sinh sinh viên; Công tác tuyển sinh, … Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới có tính khả thi cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Ngoài ra, hội nghĩ cũng nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ đạo rất sâu sắc từ PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà Trường. Đồng chí nhấn mạnh: Khoa Điện tử là một trong những Khoa tuy còn trẻ nhưng đã đạt được rất nhiều những thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quản lý sinh viên, cũng như các công tác trong tuyển sinh, công tác công đoàn, đoàn thanh niên,... 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã tiến hành bầu Danh sách nhân sự tham gia Hội nghị viên chức và người lao động cấp Trường năm học 2023 - 2024; Thông qua Nghị quyết Hội nghị  viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024.

Hội nghị viên chức và người lao động Khoa Điện tử năm học 2023 - 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của cán bộ, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Nguyễn Ninh 

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn