Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 CỦA KHOA ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 1. Đối tượng tuyển sinh

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

 1. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Nhà trường tuyển sinh theo 02 phương thức:

- Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Theo kết quả học bạ THPT

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

 

TT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

 (mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu dự kiến

Ghi chú

Theo điểm thi TN

THPT2021

Theo

học bạ THPT

Theo phương thức khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Chương trình đại trà       

1015

1020

 

 

 

Nhóm ngành V

 

 

 

 

 

 

1

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

150

150

 

 

2

Kỹ thuật cơ khí động lực

7500116

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

30

 

 

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

90

90

 

 

4

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

7520114

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

125

125

 

 

5

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

7520207

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

60

 

 

6

Kỹ thuật máy tính

7480106

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

25

25

 

 

7

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

7520216

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

210

210

 

 

8

Kỹ thuật điện

7520201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

90

90

 

 

9

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

25

25

 

 

10

Kinh tế công nghiệp

7510604

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

20

20

 

 

11

Quản lý công nghiệp

7510601

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

20

20

 

 

12

Công nghệ chế tạo máy

7510202

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

30

 

 

13

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

75

75

 

 

14

Kỹ thuật vật liệu

7520309

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

20

20

 

 

15

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

20

20

 

 

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

 

 

16

Ngôn ngữ Anh

7220201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

15

20

 

 

II

Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng Tiếng Anh)

60

60

 

 

1

Ngành Kỹ thuật Cơ khí  (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

7905218_CTTT

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

30

 

 

2

Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

7905228_CTTT

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

30

 

 

III

Chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao

 

 

 

 

1

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

7520114_CLC

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Lấy từ chỉ tiều của chương trình đại trà

 

 

 

2

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp)

7520216_CLC

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Lấy từ chỉ tiều của chương trình đại trà

 

 

 

IV

Chương trình đào tạo liên kết 2+2 (ĐH Quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc)

1

Kỹ thuật điện tử

 

 

 

X

 

 

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có điểm xét tuyển (là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn thi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân) đạt ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (sẽ được Nhà trường xác định và thông báo trên website của Nhà trường (địa chỉ: http://tnut.edu.vn)  và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định).

Điểm xét tuyển = Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 1 + Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 2 + Điểm thi tốt nghiệp THPT môn 3 + Điểm ưu tiên

- Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; có tổng điểm trung bình cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân phải đạt từ 18 điểm trở lên.

Ghi chú: Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương án đăng ký xét tuyển sau:

Phương án 1: Điểm trung bình cộng các học kỳ của môn xét tuyển = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ II lớp 11 +  Điểm trung bình học kỳ I lớp 12)/3.

Phương án 2: Điểm trung bình cộng các học kỳ của môn xét tuyển = (Điểm trung bình học kỳ I lớp 12 + Điểm trung bình học kỳ II lớp 12*2)/3. Trong đó học kỳ II lớp 12 nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 1 + Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 2 + Điểm trung bình cộng các học kỳ môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

 1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Mã trường: DTK.

- Nhà trường sử dụng 04 tổ hợp môn dưới đây để xét tuyển đối với các ngành đào tạo (trừ 02 ngành: Ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa và Ngành Kỹ thuật môi trường):

 1. Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaMã tổ hợp: A00        Ưu tiên: Toán
 2. Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhMã tổ hợp: A01        Ưu tiên: Toán
 3. Tổ hợp 3: Văn, Toán, Tiếng Anh Mã tổ hợp: D01        Ưu tiên: Toán
 4. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng AnhMã tổ hợp: D07        Ưu tiên: Toán

Riêng 02 ngành:

+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa gồm các tổ hợp sau:

 1. Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaMã tổ hợp: A00        Ưu tiên: Toán
 2. Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng AnhMã tổ hợp: A01        Ưu tiên: Toán

+ Kỹ thuật môi trường gồm các tổ hợp sau:

 1. Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaMã tổ hợp: A00        Ưu tiên: Toán
 2. Tổ hợp 2: Toán, Hóa, SinhMã tổ hợp: B00         Ưu tiên: Toán
 3. Tổ hợp 3: Văn, Toán, Tiếng Anh Mã tổ hợp: D01        Ưu tiên: Toán
 4. Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng AnhMã tổ hợp: D07        Ưu tiên: Toán

- Quy định chêch lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Các tổ hợp đều có mức xét tuyển và ưu tiên về điểm như nhau.

- Điểm xét tuyển và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyểno:

* Đối với phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn thi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT như trên.

* Đối với phương thức xét theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT theo thang điểm 10 đối với từng môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT như trên.

 1. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

7.1. Thời gian nhận hồ sơ

- Theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: nộp hồ sơ đăng ký theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Thời gian dự kiến theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT: Trước ngày 30/7/2021

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học phải nộp học bạ và bằng tốt nghiệp THPT bản gốc (Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021).

7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đối với xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021:

+ Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.

+ Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường; Thí sinh có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức sau đây:

 1. a) Đăng ký online: Thí sinh truy cập địa chỉ website:http://ts.tnut.edu.vnvà làm theo hướng dẫn.
 2. b) Nộp hồ sơ bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.
 3. c) Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Showroom – Trung tâm tuyển sinh - Cổng chính Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

- Đối với xét tuyển theo học bạ THPT: Thí sinh có thể nộp 1 trong 3 hình thức sau đây:

            + Nộp hồ sơ online: Thí sinh truy cập địa chỉ website: http://ts.tnut.edu.vn và làm theo hướng dẫn.

  + Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái Nguyên.

            + Nộp trực tiếp tại Trung tâm tuyển sinh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Showroom – Trung tâm tuyển sinh - Cổng chính Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp).

 Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website: ts.tnut.edu.vn)

+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ Bản photo công chứng Học bạ THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

7.3. Tiêu chí xét tuyển

- Đối với xét tuyển theo điểm thi THPT: Lấy điểm từ trên xuống theo tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh năm 2021. Nếu các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT.

 - Đối với xét tuyển theo học bạ THPT: Lấy điểm từ trên xuống đến hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách trúng truyển thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên điểm môn toán trong tổ hợp ĐKXT.

7.4. Các tổ hợp môn thi xét tuyển

Các tổ hợp ĐKXT đối với từng ngành xem chi tiết tại mục 4.

 1. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Lộ trình tăng học phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....
 2. Thông tin triểnkhai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn với thời gian xác định cụ thể).

Liên hệ tư vấn tuyển tuyển sinh: PGS.TS. Đào Huy Du; Điện thoại: 0912.347.222; Email: daohuydu@tnut.edu.vn.
1. Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông:
+ TS. Trần Anh Thắng; Điện thoại: 0913. 567.770; Email: trananhthang@tnut.edu.vn
+ TS. Nguyễn Phương Huy; Điện thoại: 0912.488.515; Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn
2. Ngành Kỹ thuật máy tính:
Tư vấn: TS. Nguyễn Văn Huy; Điện thoại: 0968.852.824; Email: huynguyen@tnut.edu.vn
3. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá, Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển:
+ PGS.TS. Nguyễn Văn Chí; Điện thoại: 0944.122.388; Email: ngchi@tnut.edu.vn

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn