Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2008

Đề tài NCKH cấp trường năm 2008

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

1

Thiết kế mạng vi điều khiển truyền thông RS 232 một dây tín hiệu, ứng dụng trong hệ thống đọc và quản lý trạm bán xăng-dầu trên máy tính.

KS. Nguyễn Tuấn Anh               

2

Nghiên cứu và thiết kế vi mạch VLSI sử dụng công nghệ FPGA ứng dụng trong thiết kế vi mạch phục vụ ghép nối máy tính và truyền thông.

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

3

Nghiên cứu mô hình kiến trúc máy tính song song và áp dụng vào một số ứng dụng phức tạp

KS. Tăng Cẩm Nhung

4

Nghiên cứu kiến trúc cơ sở dữ liệu tích hợp.

KS. Đỗ Duy Cốp

5

Một số thuật toán Heuristic ứng dụng bài toán tối ưu trong mạng viễn thông.

ThS. Nghiên Văn Tính

6

Một số biến thể của mạng Nơ ron Hopfield và ứng dụng giải quyết vấn đề tối ưu tổ hợp.

Trần Thị Ngọc Linh

7

Một số vấn đề về an ninh dữ liệu trên mạng.

ThS. Vũ Thị Thuý Thảo

8

Hàng đợi ưu tiên và ứng dụng cho mạch đa dịch vụ

ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh

9

Đánh giá hiệu quả sử dụng anten thích nghi cho hệ thống thông tin di động WCDMA.

ThS. Lê Duy Minh

10

Nghiên cứu về các kênh nhiều đầu vào nhiều đầu ra – MIMO.

ThS. Nguyễn Tuấn Minh

11

Ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến tới chất lượng truyền dẫn thông tin quang.

ThS. Đào Huy Du

12

Xây dựng cấu trúc điều khiển phi tuyến động cơ dị bộ nguồn dòng theo phương pháp tuyến tính hoá có sử dụng khâu quan sát trạng thái.

ThS. Đặng Anh Đức

13

Thiết kế hệ phát hiện mục tiêu trên không dựa trên ứng dụng bộ vi xử lý Onchip 80C51.

ThS. Mai Trung Thái

14

Ứng dụng mạng Nơ-ron nhận dạng các đối tượng tuyến tính trong công nghiệp.

ThS. Nguyễn Hoài Nam

15

Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý giảng dạy cho các bộ môn Khoa Điện tử.

TS. Nguyễn Hữu Công

16

Kiến trúc cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

 ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn