Đề tài sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên năm 2018

Đề tài NCKH sinh viên năm 2018

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Giáo viên hướng dẫn Mã số
1 Nghiên cứu và xây dựng chương trình tự động thiết lập mô hình động lực học cho robot dạng chuỗi Nguyễn Việt Dũng (MSSV: K145520114081; Lớp: K50CDT.02) Trần Thị Thu Lương (MSSV: K155520114034; Lớp: K51CDT.01) Vũ Đức Vương SV2018 - 27
2 Thiết kế và thi công mô hình robot năm bậc tự do Nguyễn Công Tướng (MSSV: K145520114048; Lớp: K50CDT.01)   Vũ Đức Vương SV2018 - 28
3 Nghiên cứu và xây dựng bản đồ kỳ dị động học của robot song song phẳng 3RRR Nguyễn Văn Đoàn (MSSV: K155520114009; Lớp: K51CDT.01)   Vũ Đức Vương SV2018 - 29
4 Nghiên cứu và thiết kế chương trình tính toán tự động momen phát động trên các khớp cho robot chuỗi sáu bậc tự do Nguyễn Văn Chờ (MSSV: K145520114075; Lớp: K50CDT.02) Đinh Ngọc Hiếu  (MSSV: K155520114016; Lớp: K51CDT.01) Dương Quốc Khánh SV2018 - 30
5 Xây dựng hệ thống kiểm soát gửi xe tự động Nguyễn Đình Thi (MSSV: K155520214011; Lớp: K51KMT)   Trần Thị Ngọc Linh SV2018 - 31
6 Nghiên cứu, thiết kế mô đun thu thập dữ liệu Ethernet – DAQ ứng dụng trong đo lường điều khiển Phạm Hoàng Long (MSSV: K155520216166; Lớp: K51DDK) Nguyễn Đức Thành (MSSV: K155520216314; Lớp: 51DDK) Trần Thiện Dũng SV2018 - 32
7 Nghiên cứu, thiết kế mô đun thu thập dữ liệu USB – DAQ ứng dụng trong đo lường điều khiển Vũ Đình Thông (MSSV: K155520216187; Lớp: 51DDK) Nguyễn Đức Thành (MSSV: K155520216314; Lớp: 51DDK) Trần Thiện Dũng SV2018 - 33
8 Nghiên cứu, thiết kế mô đun thu thập dữ liệu Wifi – DAQ ứng dụng trong đo lường điều khiển. Dương Văn Hiếu (MSSV: K155520216280; Lớp: 51DDK) Nguyễn Đức Thành (MSSV: K155520216314; Lớp: 51DDK) Trần Thiện Dũng SV2018 - 34
9 Tính toán thiết kế anten thu sóng truyền hình số mặt đất thế hệ 2 (DVB-T2) Mai Ngọc Tú (MSSV: K155520207053; Lớp: K51KĐT.01) Nguyễn Văn Tú (MSSV: K155520207054; Lớp: K51KĐT.01) Lê Duy Minh  SV2018 - 35
10 Xây dựng module điều khiển thiết bị trong nhà bằng tiếng nói với khẩu lệnh linh hoạt. Vương Trung Kiên (MSSV: K155520214007; Lớp: K51KMT)   Nguyễn Văn Huy SV2018 - 36
11 Xây dựng Robot trò chuyện Phạm Thị Yến (MSSV: K155520214012; Lớp: K51KMT)   Nguyễn Văn Huy SV2018 - 37
12 Điều khiển cân bằng cho con lắc ngược đặt tại PTN bộ môn Đo lường và Điều khiển sử dụng phương pháp Backstepping Vũ Minh Thảo (MSSV: K135520216106; Lớp: K49ĐĐK) Nguyễn Thị Hạnh (MSSV: K145520216153; Lớp: K50ĐĐK)
Đỗ Thị Nguyệt (MSSV: K145520216107: Lớp: K50ĐĐK) 
Nguyễn Nam Trung SV2018 - 38
13 Thiết kế bộ lọc bậc cao sử dụng công nghệ FPAA Nguyễn Duy Thịnh (MSSV: K155520207048; Lớp: 51KĐT) Nguyễn Văn Hai (MSSV: K155520207074; Lớp: 51KĐT) Đặng Thị Ngọc Ánh SV2018 - 39
14 Điều khiển thiết bị bằng giọng nói dành cho người khuyết tật Trần Thế Hùng (MSSV: K145520207147; Lớp: 50KĐT)   Bạch Văn Nam SV2018 - 40
15 Ứng dụng đồ họa vào việc xây dựng game quảng bá tuyển sinh cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Trương Đức Thắng (MSSV: K135520214011: Lớp: K49KMT)   Phùng Thị Thu Hiền SV2018 - 41
16 Nghiên cứu và thiết kế chương trình bảo mật thông tin cá nhân trên máy tính và điện thoại thông minh sử dụng công nghệ Fingerprint sensor Trần Văn Long (MSSV: K135520214039)   Đặng Thị Hiên SV2018 - 42
17 Thiết kế, xây dựng hệ thống tự động xác định và thống kê nhiệt độ của lò cấp nhiệt trên Website. Nguyễn Tô Hoàng (MSSV: K145520216028; Lớp: K51DDK)    Tăng Cẩm Nhung SV2018 - 43
18 Xây dựng hệ nhúng xử lý âm thanh, hình ảnh sử dụng công nghệ FPGA trên KIT NB2DSK01 Nguyễn Trường (MSSV: K145520207135; Lớp: 50KĐT)   Nguyễn Phương Huy SV2018 - 44
19 Xây dựng hệ thống điện tử giám sát và quản lý  xe BUS Nguyễn Văn Đạt (MSSV: K145520207001; Lớp: 50KĐT)   Nguyễn Phương Huy SV2018 - 45
Create by: duykhanh@tnut.edu.vn